PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Sprzedaż pestycydów w UE najniższa od lat. A w Polsce wzrost o 11%

Sprzedaż pestycydów w UE najniższa od lat. A w Polsce wzrost o 11%

Autor: Monika Faber 2021-06-18 15:35:40
Sprzedaż pestycydów

Sprzedaż pestycydów wykorzystywanych w rolnictwie w UE wyniosła 333 tys. ton w 2019 roku, co oznacza spadek o 6% r/r – wynika z najnowszych danych Eurostatu. To najniższy wynik od ośmiu lat. Najwyższy spadek odnotowano w Danii, o ponad 42% od 2011 roku. We Włoszech, Portugalii, Czechach, Szwecji i Rumunii ten spadek wyniósł ponad jedną piątą. W Polsce tendencja jest odwrotna. Zanotowano wzrost o 11%. Eksperci Farmy Świętokrzyskiej zauważają, że sposobem na odwrócenie tego trendu w naszym kraju jest rozwój rolnictwa ekologicznego, co jest zgodne z nową strategią europejską, która zakłada wzrost terenów pod uprawy ekologiczne do 25% już w 2030 roku.

Sprzedaż pestycydów – skąd spadki w UE?

Spadek sprzedaży pestycydów w Unii Europejskiej to jeden z pierwszych efektów zmiany w podejściu do żywienia, uprawy gleby, ale przede wszystkim ochrony środowiska. Jest to również zgodne z celami, które postawiła Komisja Europejska. Zgodnie z jej strategią już w 2030 roku jedna czwarta gruntów rolnych w UE powinna być ekologiczna. Wydaje się, że teraz jest sprzyjający czas na wprowadzanie zmian, bo zwiększa się świadomość konsumentów. Ich codzienne wybory żywieniowe mają wpływ na spowalnianie zmian klimatycznych, chociażby przez mniejsze zużycie pestycydów – mówi Łukasz Gębka, Prezes Farmy Świętokrzyskiej.srodki ochrony roslin 009890

Sprzedaż pestycydów – Dania na prowadzeniu

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, sprzedaż pestycydów w Unii Europejskiej w 2019 roku wyniosła nieco ponad 333 tys. ton i była niższa o 6% od tej zarejestrowanej rok wcześniej. To znaczny spadek, ponieważ w latach 2011-2018 ilość takiej sprzedaży oscylowała wokół 350-370 tys. ton rocznie. Pod względem kategorii sprzedanych pestycydów najwyższe wolumeny dotyczyły środków ochrony roślin przed bakteriami i grzybami (40%), następnie środków do zwalczania chwastów (33%) oraz środków zwalczających szkodniki (13%).

Mimo że dane zbiorcze dla krajów UE dopiero w 2019 roku uwidoczniły, że sprzedaż pestycydów spada, w wielu krajach następował on już od 2011 roku. Największy spadek odnotowano w Danii (42%), a następnie w Portugalii, Czechach, Szwecji i Rumunii, a także we Włoszech. Te kraje odnotowały spadek o ponad 20%. Z kolei największy wzrost sprzedaży pestycydów odnotowano na Cyprze (101%), a następnie w Łotwie (54%), Austrii (44%) i w Polsce (11%).

Czytaj także: Kolejne substancje znikają z rynku. Co dalej z ochroną upraw?

Klienci, podejmując codzienne decyzje zakupowe mają ogromny wpływ na rozwój rolnictwa ekologicznego. Rosnąca sprzedaż produktów eko sprawia, że więcej rolników rozważa ten sposób uprawy. A to w efekcie pociąga za sobą spadek użycia pestycydów. Powinniśmy do tego dążyć ponieważ środki tego typu nie służą ani naszemu zdrowiu ani środowisku. Na szczęście konsumenci w naszym kraju są coraz bardziej świadomi, więc można mieć nadzieję, że w najbliższych latach tendencja dotycząca sprzedaży pestycydów w Polsce również będzie spadkowa – mówi Łukasz Gębka.