PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Prawidłowe nawożenie użytków zielonych pozwoli na uzyskanie dobrej jakości paszy

Prawidłowe nawożenie użytków zielonych pozwoli na uzyskanie dobrej jakości paszy

Autor: Michał Rybka 2022-01-07 00:01:59
nawożenie użytków zielonych

Prawidłowe nawożenie użytków zielonych jest jednym z kluczowych elementów produkcji zwierzęcej, które zapewni wysoką jakość paszy dla twojego bydła.

Uzyskanie jak najlepszej jakościowo paszy rozpoczyna się od zapewnienia najkorzystniejszych warunków glebie, z której mają wyrosnąć łąki i pastwiska. Ponadto racjonalne nawożenie na użytki zielone to także zabiegi pielęgnacyjne zabiegi na pastwiskach i łąkach, które pomagają rozrostowi zwartej darni. W pielęgnację wchodzi nawożenie oraz odpowiednie użytkowanie.

Kwestia odpowiedniego nawożenia

Odpowiednie nawożenie ma sprawić polepszenie właściwości fizykochemicznych i biologicznych gleby, a także podbić jej urodzajność. Dodatkowo nawożenie oddziałuje na botaniczny skład runi i polepsza jej trwałość, a u samych roślin polepsza ich wartości pokarmowe. Odpowiednio wykonywane nawożenie pozwala utrzymać się w runi gatunkom szlachetnym.nawozenie uzytkow zielonych2

Opracowanie jedynej skutecznej kombinacji nawozowej na użytkach zielonych jest niezwykle trudne, ponieważ trudno jednocześnie sprostać wszystkim potrzebom wszystkich gatunków roślin. Jednakże, nawożąc użytki zielone, pewnym jest, żeby skupić się na nawożeniu takich pierwiastków jak azot, potas, fosfor oraz wapń.

Nawożenie użytków zielonych poprzez wapnowanie

Kwaśny i nieprawidłowy odczyn gleby jest czynnikiem, który negatywnie wpływa na wzrost oraz prawidłowy rozwój roślin na naszych użytkach zielonych. Konsekwencją zakwaszenia gleby może być znaczne obniżenie jakości paszy. Dzieje się tak, gdyż wtedy występuje mała zdolność przyswajania fosforu, magnezu i wapnia przez rośliny. Badania pokazują, że w Polsce ok. 40-50% gleb użytków zielonych to gleby kwaśne i bardzo kwaśne, wymagające wapnowania.

Zaletami jakie wynikają z wapnowania na użytkach zielonych może być głównie zmniejszenie kwasowości powierzchni gleby. To wpływa również na zwiększenie przyswajalności składników pokarmowych (głównie fosforu) przez rośliny łąkowe. Odpowiedni poziom pH gleby pomaga rozwojowi roślin motylkowych. Przy wapnowaniu należy skupić się na odpowiedniej dawce nawozu. Musi ona zależeć od pH gleby oraz zawartości próchnicy. Częstotliwość wapnowania zależy też od składu granulometrycznego gleby, czyli im mamy lżejszą gleba, tym należy ją częściej wapnować małymi dawkami. Natomiast przy odkwaszaniu gleb pod użytki zielone należ zwrócić uwagę na zawarte w nich materie organiczne. Trzeba zaznaczyć, że łąki i pastwiska grądowe (na lekkich i średnich glebach o odczynie mniejszym niż 5,5 pH) głównie wymagają nawożenia.

Eksperci radzą, aby wapnowanie na użytkach zielonych przeprowadzać co 3-6 lat, choć te reguła jest nie dla wszystkich, bo gleby w różnych rejonach Polski są inne i to od rodzaju właśnie zależy. Według Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej dawki wapnowania kształtują się od 1 do 1,5 t CaO/ha. Najczęściej jednak na gleby mineralne zalecane ilości CaO to od 0,5 do 3 t/ha, a na gleby organiczne 1-2,5 t CaO/ha.

Azot w nawożeniu użytków zielonych

Nawożenie użytków zielonych azotem podyktowane jest rodzajem gleby i jej składem botanicznym. Odpowiednia dawka azotu powinna być zależna od częstotliwości koszenia lub wypasania. Tym samym łąki na glebach mineralnych powinny być nawożone z mocą 80-180 kg N/ha, natomiast na glebach organicznych torfowo-murszowych do 140 kg N/ha. Z kolei na pastwiska powinno użyć się dawek azotu wyższych o 20-30%, ale wyłącznie pod warunkiem, jeśli w runi jest mały udział roślin motylkowych drobnonasiennych. Zaleca się, aby azot stosować w tylu porcjach, ile przewiduje się pokosów.

Dostosowanie formy nawozu do odczynu gleby to ważny aspekt przy użyciu azotu. Jeśli pH gleby przekracza 6,5, to wtedy rekomenduje się użycie azotu amonowego, ponieważ jest wolno pobierany przez rośliny i dobrze zatrzymuje się w glebie. Z kolei gdy pH jest w miarę niskie, wtedy zaleca się wysiewanie nawozów saletrzanych, czyli saletrzak lub saletrę amonową.nawozenie uzytkow zielonych3

Nawożenie użytków zielonych fosforem

Nawozy fosforowe powinno się stosować na większości łąk i pastwisk, które mają pod sobą mineralne oraz torfowo-mineralne gleby. Stosowanie fosforu na użytkach zielonych w znaczący sposób zwiększa plonowanie roślinności. Dobrze by było, aby na łąki dawka roczna była podzielona na dwie porcje i zastosowana wiosną oraz jesienią. Warto wspomnieć, że na pastwiskach fosfor nawozi się nawet po 3 wypasie.

Duże dawki azotu wymagają dużych dawek fosforu. Na użytkach nie zalewanych nawożenie fosforu przeprowadza się w jednorazowej dawce wczesną wiosną lub jesienią. Na gleby kwaśne wskazane jest stosowanie niskoprocentowej mączki fosforytowej, w dawce wyższej 3-krotnie (na zapas) raz na 3 lata. Istotnym jest fakt, że na efekt nawożenia rodzaj nawozu fosforowego nie ma wpływu. Nie mniej niż 0,6% w suchej masie – takie powinno być kryterium zawartości P2O5 w paszy. Równie ciekawym jest aspekt ogólnego nawożenia minerałami polskich pól na przestrzeni ostatnich lat.

Rola potasu w nawożeniu na użytki zielone

Wszystkie gleby torfowo-murszowe powinny być corocznie nawożone potasem. Potas oprócz zwiększenia plonowania łąk i pastwisk, zapewnia prawidłowy przebieg fotosyntezy i gospodarki węglowodanowej roślin. Zaleca się stosowanie rocznej dawki potasu w liczbie 80-160 kg/ha. Istotnym jest podzielenie rocznej ilości według zasady stosowanej przy nawożeniu azotem, tj. na łąki równomiernie pod każdy pokos, a na pastwiskach wiosną 40-50% rocznej dawki, resztę po 2 i 4 wypasie.

Eksperci mówią, żeby wielkość dawek nawozów jak i ich rodzaj był dopasowany do żyzności gleby, jej naturalnej żyzności jak i do intensywności jej uprawiania. Próbki glebowe powinny pokazać jakich potrzeb nawozowych chcą nasze łąki i pastwiska. Miejscem systematycznie oddawanych próbek glebowych są Stacje Chemiczno-Rolnicze. To nam pokaże, w jakie pierwiastki musimy wzbogacić naszą glebę.

Zobacz też: Roślinność użytków zielonych – jakie rośliny powinny dominować na łące?

źródła: odr.pl/ fot. pexels, pixabay