PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Pestycydy – czy naprawdę stanowią zagrożenie dla pszczół?

Pestycydy – czy naprawdę stanowią zagrożenie dla pszczół?

Autor: Alicja Ostrowska 2020-03-19 16:30:05
pestycydy

Pestycydy – wiele mówi się nich w kontekście pszczół. Stan zdrowia upraw zależy w dużej mierze od przestrzegania dobrych praktyk rolniczych
i dostosowywaniu się do wytycznych pszczelarzy.

Pestycydy – czym są ?

Pestycydy to środki ochrony roślin, które nie mają negatywnego wpływy na zdrowie i życie pszczół, gdyż działają bardzo inteligentnie, tj. niweczą pasożyty nie narażając przy tym zapylaczy. Należy jednak pamiętać, że pestycydy, tak jak i każdy inny środek szkodnikobójczy, tylko prawidłowo używany nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Według szacunków Zakładu Pszczelnictwa w Puławach z 2016 r. błędy w ochronie roślin stanowiły w Polsce tylko 0,5–1% przyczyn upadków rodzin pszczelich.

Pestycydy, a wzrost populacji pszczół

Rynek preparatów dla ochrony roślin jest ściśle kontrolowany. Przed wypuszczeniem nowego środka na sklepowe pułki jest on poddawany długoterminowemu, pestycydy pszczolyrzetelnemu badaniu pod względem wpływu na środowisko, zdrowie osób pracujących z preparatem oraz bioróżnorodności. O inteligentnym i wybiórczym działaniu pestycydów wyłącznie na szkodnikach świadczy fakt, że środki ochrony roślin, to nieodzowny element większości gospodarstw rolnych, a mimo to populacja pszczół miodnych wzrosła w Polsce w ostatnich latach o około 3%, co daje obecnie około 100 mld owadów, czyli około 1,5 mln rodzin pszczelich. Maksymalna pojemność środowiska rolniczego w Polsce wynosi natomiast 1,8 mln rodzin pszczelich.

Pestycydy – czy stanowią realne zagrożenie dla pszczół?

Według Stowarzyszenia COLOSS, zrzeszającego ponad 360 specjalistów z 60 krajów, nie pestycydy stanową zagrożenie dla pszczół, a brak pożywienia dla zapylaczy zimą oraz inwazja roztoczy Varroa, które atakują wiosną i bez ingerencji człowieka powodują spustoszenie wśród populacji pszczół na jesień. To nie jedyne zagrożenia dla pszczół, bardzo duże znaczenie mają pogoda, nieprzestrzeganie zasad pszczelarskich oraz bakterie i choroby układu pokarmowego pszczół. Pokarm dla pszczół powinien stanowić mieszankę różnego rodzaju nektarów i pyłków. Jeżeli owe owady nie mają dostępu do tego rodzaju pożywienia, stanowi to dla nich realne zagrożenie. W związku z tym Unia Europejska wprowadziła obowiązek płodozmianu, a przepisy dotyczące zazielenienia Wspólnej Polityki Rolnej nakładają na większość gospodarstw obowiązek prowadzenia minimum dwóch upraw.

Czytaj także: Środki ochrony roślin tylko ze sprawdzonego źródła!Środki ochrony roślin tylko ze sprawdzonego źródła!

Pestycydy, a dobra praktyka rolnicza

Dobra praktyka rolnicza, w której przestrzega się przepisów, norm i zasad dotyczących pszczół (narzuconych przez Unię Europejską i Wspólną Politykę Rolną) dadzą w konsekwencji zdrowe pszczoły i wzrost plonów. Niezbędne do osiągnięcia tych celów są współpraca z pszczelarzami, właściwa ochrona roślin (także za pomocą pestycydów) oraz dbanie o zmienność upraw w celu dostarczania wartościowego pożywienia dla pszczół.

PSOR/AO/fot. pixabay