PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Nawożenie organiczne może zapewnić wysokie plony

Nawożenie organiczne może zapewnić wysokie plony

Autor: Tomasz Racki 2021-08-01 09:20:57
Nawożenie organiczne

Nawożenie organiczne, które charakteryzuje się regularnością, może pozwolić osiągnąć o wiele lepsze rezultaty i wyższe plony niż nawożenie wyłącznie mineralnym nawozem azotowym. Nawozy organiczne mogą częściowo zastąpić rzadki obornik. Stanowią również mniejsze ryzyko utraty i wycieku azotu azotanowego do niższych poziomów gleby.

Nawożenie organiczne – charakterystyka

Nawożenie organiczne to naturalnie występujące nawozy powstałe z substancji organicznej, powinny stanowić fundament nawożenia w ogrodach przydomowych i działkowych. Najczęściej występującymi nawozami organicznymi są kompost oraz obornik, jednakże coraz częściej w sklepach pojawia się coraz większy wybór nawozów organicznych.

Rolnicy mieli niewolników! Wśród nich dziecko! Wabili ich do gospodarstwa i zmuszali do pracy! A to nie koniec

Nawożenie organiczne – eksperyment

Został przeprowadzony długoterminowy eksperyment w celu porównania nawożenie organicznego względem nawożenia mineralnego zawierającego azotan amonu z wapieniem. Sześcioletnia procedura doświadczenia siewu obejmuje kukurydzę na kiszonkę, jęczmień jary, rzepak ozimy, ziemniaki i pszenicę ozimą. W eksperymencie występuję pięć wariantów dla porównania, całkowicie kontrola. Określenie dawki nawozu wynika z zapotrzebowania azotu uprawianej rośliny.

Nawożenie organiczne – kompost, a pozostałe nawozy poddane fermentacji

Nawożenie organiczne w tym nawozy po fermentacji charakteryzują się wyższą wartość pH (7-8) i niższą zawartością węgla. Co więcej, w porównaniu z kompostem, azot z owego nawozu jest uwalniany szybciej. Natomiast kompost jest nawozem z wolno, uwalniającym się azotem. Większość azotu w tego rodzaju nawozie organicznym jest zawarta w formie związanej organicznie, a azot ten jest uwalniany stopniowo przez mineralizację.

Nawożenie organiczne – wyniki eksperymentu

Średnia wydajność kukurydzy na kiszonkę w 9 roku eksperymentalnym osiągnęła wzrost o 4–5%nawożenie organiczne po zastosowaniu produktów przefermentowanych, obornika i kompostu w porównaniu do nawożenia mineralnego, zawierającego azotan amonu z wapieniem. Wyniki osiągnięte w bardzo suchej i ponadprzeciętnej temperaturze w 2019 r. pokazują, po raz pierwszy podczas eksperymentu, wyższą skuteczność nawożenia organicznego i jego minerałów w porównaniu do jednostronnego nawożenia mineralnego.

Nawożenie organiczne – pozytywne efekty

Nawożenie organiczne znacznie zwiększyło całkowitą biomasę drobnoustrojową i jej aktywną frakcję. Po nawożeniu kompostem i obornikiem najbardziej znaczący wzrost zawartości węgla wykazano odpowiednio o 84% i 47%, w porównaniu do kontroli niepłodności. Oddychanie indukowane podłożem również wzrosło odpowiednio o 52% i 72%, a także o ogólnej aktywności drobnoustrojów. Nie stwierdzono wpływu nawozu mineralnego zawierającego azotan amonu z wapieniem na monitorowane parametry drobnoustrojów. Korzyść z nawożenia kompostem przejawiały się również w postaci niewielkiego wzrostu węgla ulegającego utlenieniu, a także znacznego wzrostu zawartości dostępnych składników odżywczych, jak potasu i fosforu oraz mikroelementów w glebie.

Nawożenie organiczne, a skutki uboczne nawozu mineralnego

Na podstawie oceny zawartości azotu azotanowego w glebie po zbiorach kukurydzy wynika, że nawożenie mineralne, zawierającego azotan amonu z wapieniem, było bardziej znaczącym źródłem resztkowego azotu w glebie w porównaniu do nawozów organicznych, co stanowi znaczne ryzyko, szczególnie w glebach lekkich i bardziej przepuszczalnych. Ten niewykorzystany azot stanowi zarówno stratę ekonomiczną, jak i zagrożenie dla środowiska.

agris.cz


Autor: Emilia Gromczak

Starannie dobrane odmiany rzepaku wpływają na sukces upraw


Autor: Emilia Gromczak

Silnie trujący chwast to nie tylko Barszcz Sosnowskiego. Jest ich więcej


Autor: Magdalena Podgórska

Nielegalne środki ochrony roślin to nadal problem


BULT SMOGOWICZE