PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Napływ zbóż z Ukrainy – polscy rolnicy oburzeni

Napływ zbóż z Ukrainy – polscy rolnicy oburzeni

Autor: Marzena Deresz 2017-09-07 10:41:01
zboże

Polscy rolnicy oburzeni są rosnącym importem zbóż z Ukrainy. Ich zdaniem większy napływ ziarna z Ukrainy wpłynie niekorzystnie na ceny skupu zbóż w naszym kraju.

Polscy rolnicy oburzeni są rosnącym importem zbóż z Ukrainy. Ich zdaniem większy napływ ziarna z Ukrainy wpłynie niekorzystnie na ceny skupu zbóż w naszym kraju.

 Jak podkreślają izby rolnicze, niekontrolowany import zbóż  od naszych wschodnich sąsiadów  jest również zagrożeniem dla naszych hodowców trzody chlewnej , ze wglądu na możliwość przywleczenia wraz z ziarnem afrykańskiego pomoru świń. Samorząd rolniczy niepokoi także przyznanie przez Parlament Europejski kolejnych koncesji handlowych Ukrainie w celu wsparcia przeżywającej trudności ukraińskiej gospodarki.

Od początku roku 2017 sprowadzono do Polski ok. 1 mln ton zbóż, w tym z Ukrainy ok. 110 tys. ton zbóż. Ok. 92% całkowitego importu zbóż z Ukrainy stanowiła kukurydza. Całkowity import zbóż z Ukrainy w imporcie ogółem w pierwszej połowie 2017 roku wyniósł 10% .

Na mocy Układu podpisanego przez UE i Ukrainę w 2014 r. strony umowy dążą do ustanowienia strefy wolnego handlu. W ramach tego procesu przyznano Ukrainie liczne kontyngenty wolnocłowe na eksport produktów rolno-spożywczych do UE, w tym dla zbóż: kontyngent na 960 tys. t pszenicy i produktów pochodnych w 2017 r., który zwiększa się co roku o 10 tys. t  do 1 mln t w 2021 r., kontyngent na 270 ton jęczmienia i produktów pochodnych w 2017 r., który zwiększa się co roku o 20 tys. t do 350 tys. t w 2021 r., kontyngent na 450 tys. t kukurydzy i produktów pochodnych w 2017 r., który zwiększa się co roku o 50 tys. t do 650 tys. t w 2021 r.

Od 1 stycznia 2018 r. będą wprowadzone dodatkowe kontyngenty na przywóz zboża z Ukrainy. Początkowa propozycja zakładała kontyngent na pszenicę w wysokości 100 000 ton, kukurydzy 650 000 ton oraz jęczmienia 350 000 ton.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprzeciwiało się wprowadzeniu dodatkowych preferencji handlowych  dla Ukrainy i m.in. w wyniku działań Polski kontyngenty te zostały zmniejszone i wynoszą 65 000 ton dla pszenicy, 625 000 ton dla kukurydzy i 325 000 ton dla jęczmienia.

– Dotychczasowa zerowa stawka na przywóz kukurydzy poza kontyngentami została z dniem 8 sierpnia 2017 r. zwiększona przez Komisję Europejską i wynosi obecnie 5,16 euro/tonę. Podobną ochronę celną wprowadzono dla żyta. Polska zabiegała na forum UE o zwiększenie ochrony celnej unijnego rynku zbóż, mając na uwadze poprawę warunków gospodarowania producentów zbóż w kraju, szczególnie tych w regionach przygranicznych

– informuje resort rolnictwa.

 

KRIR/MRiRW/Maks Weber/ fot. pixabay.com