PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Zmiany w ustawach na rynku rolno-spożywczym

Zmiany w ustawach na rynku rolno-spożywczym

Autor: Świat Rolnika 2014-07-17 11:06:15
Zmiany w ustawach na rynku rolno-spożywczym

Wszystkie zakłady pakowania jaj mają być objęte kontrolą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – jest to założenie projektu ustawy, którą wkrótce zajmie się rząd...

Zmiany w ustawach na rynku rolno-spożywczym

Wszystkie zakłady pakowania jaj mają być objęte kontrolą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – jest to założenie projektu ustawy, którą wkrótce zajmie się rząd. Obecnie inspekcja kontroluje 30 proc. z ok. 450 tego typu firm. Ma to na celu zwiększenie ochrony interesów konsumentów.

Rolnicy będą mieli obowiązek zgłaszania prowadzenia działalności w zakresie pakowania jaj, wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej. Jednostką uprawnioną do pakowania klasyfikowania jaj oraz etykietowania ich opakowań, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, jest zakład pakowania jaj.

Jaja, które trafiają na rynek Unii Europejskiej, muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz jakościowe. W Polsce jest około 450 zakładów pakowania jaj, z tego zgłoszonych i będących pod nadzorem Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest ok. 130 zakładów, czyli ok. 30 proc.

Projektowane przepisy wprowadzają też zmianę w definicji bydła, którego tusze muszą być poddawane klasyfikacji. Od 1 stycznia 2014 r. klasyfikacji należy poddawać bydło w wieku od ośmiu miesięcy. Natomiast przestaje obowiązywać definicja bydła dorosłego, za które uważano zwierzęta o masie powyżej 300 kg. Obecna unijna definicja nie odnosi się do masy, tylko do wieku zwierząt.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności, wprowadza ponadto procedury zatwierdzania technik automatycznej klasyfikacji tusz wołowych. Obecnie klasyfikacja tusz wołowych jest prowadzona metodą wzrokową przez uprawnionego rzeczoznawcę. W wyniku postępu technicznego do klasyfikacji tusz wołowych wprowadzono urządzenia automatyczne. Przeprowadzane będą testy certyfikacyjne, a KE, będzie musiała być informowana o metodologii badań.

Za organizację testu będzie odpowiedzialny Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Projekt ustawy wdraża głównie unijne przepisy w tym zakresie. Chodzi np. o upoważnienia ministra rolnictwa do wyznaczania krajowych laboratoriów referencyjnych, które mogłyby przeprowadzać kontrole urzędowe w zakresie zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

Doprecyzowano procedury związane z kontrolami prawidłowości dokonywanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji poprzez określenie zasad współpracy między Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, prezesem Agencji Rynku Rolnego i prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przepisy będą wprowadzały zmiany także w ustawie z 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. To konsekwencja wejścia w życie zmienionych przepisów unijnych. Odnoszą się one m.in. do definicji dot. okresów trwałości.

Przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa projekt, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Źródło: PAP/Świat Rolnika


Autor: Polska Agencja Prasowa

ARiMR przedłuża termin składania wniosków o modernizację gospodarstw


Autor: Monika Faber

Unijne dofinansowanie na zielone technologie już jesienią


Autor: Świat Rolnika

Prowadzisz biznes na wsi? Pośpiesz się ze złożeniem wniosku o premię


BULT SMOGOWICZE