PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Ubezpieczenia rolne – dodatkowe 500 mln zł na ubezpieczenia

Ubezpieczenia rolne – dodatkowe 500 mln zł na ubezpieczenia

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-10-04 05:03:51
Ubezpieczenia rolne

W odpowiedzi na liczne wystąpienia samorządu rolniczego o zwiększenie środków finansowych na dopłaty z budżetu państwa do składek na ubezpieczenia rolne upraw i zwierząt gospodarskich resort rolnictwa poinformował pismem z 23 września 2021 r., że w wyniku podjętych działań, na dopłaty do składek ubezpieczeniowych zostały przeznaczone dodatkowe środki w wysokości 500 mln zł.

Ubezpieczenia rolne – będą dodatkowe środki

Oznacza to, że w bieżącym roku na ubezpieczenia rolne przeznaczone zostanie 900 mln zł, co powinno umożliwić zawarcie umowy ubezpieczenia z dotacją z budżetu państwa wszystkim zainteresowanym producentom rolnym.

Jak opisuje KRIR, już w kwietniu br. rolnicy sygnalizowali, że firmy ubezpieczeniowe, z którymi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarło umowy w sprawie dopłat z budżetu państwa do składek na ubezpieczenia rolne upraw i zwierząt gospodarskich, nie zawierają polis ubezpieczeniowych, ze względu na wyczerpanie limitu środków.

Wiele upraw nie może być ubezpieczona w początkowym okresie kampanii ubezpieczeniowej, ponieważ agrotechniczne terminy siewu tych roślin przypadają w drugiej połowie kwietnia lub w maju. Również w różnych województwach ze względu na zróżnicowanie klimatu terminy siewu przypadają w innym czasie. Rolnicy ze wszystkich województw powinni mieć zagwarantowany dostęp do dotowanych ubezpieczeń. Powtarzająca się corocznie sytuacja wyczerpywania się limitu środków na ten cel powoduje niepotrzebne stresy i niepokoje. Ponadto, w związku z zapowiedzią Rządu RP, że w tym oraz kolejnym roku nie będzie środków finansowych na pomoc w przypadku ewentualnych szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, do czasu wprowadzenia nowego systemu ubezpieczeniowego konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na subsydiowanie ubezpieczeń dla zachowania bezpieczeństwa gospodarstw w sytuacji strat.

– przekonuje KRIR.

 Podkarpackie: Samorząd przekaże pieniądze dla rolników poszkodowanych z powodu ASF

Ubezpieczenia rolne – dodatkowych środków miało nie być

Jeszcze w czerwcu, w odpowiedzi na wystąpienie ZarząduUbezpieczenia rolne Krajowej Rady Izb Rolniczych do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o zwiększenie limitu środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na dopłaty do składek na ubezpieczenia rolne, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w ustawie budżetowej na 2021 rok zaplanowano, w części 32 - Rolnictwo, dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01026 - Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, kwotę wydatków 400 mln zł. Kwota ta wynika z możliwości budżetu państwa dofinansowania tego zadania w roku bieżącym.

Jak dodał wtedy resort, w przypadku pojawienia się oszczędności w realizacji wydatków, na realizację innych zadań w częściach budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w pierwszej kolejności uwolnione wydatki zostaną przeznaczone na zwiększenie kwot na dopłaty do składek na ubezpieczenia rolne upraw i zwierząt gospodarskich.

krir.pl/fot.pixabay


Autor: Sebastian Wroniewski

Producenci warzyw szklarniowych otrzymają wsparcie? Jest odpowiedź MRiRW


Autor: Sebastian Wroniewski

ARiMR: Sadownicy należący do organizacji nie mogą sami wnioskować o wsparcie


Autor: Świat Rolnika

Pomoc suszowa nie ruszyła! A ruszyć miała planowo...


BULT SMOGOWICZE