PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – grupy EPI mogą starać się o wsparcie

Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – grupy EPI mogą starać się o wsparcie

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-03-29 17:00:00
Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Rusza nabór wniosków o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. O pomoc finansowaną z budżetu PROW 2014-2020 mogą ubiegać się tzw. grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI) – informuje w poniedziałek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw ma na celu zminimalizowanie liczby pośredników

Zgodnie z komunikatem, dokumenty można składać od 29 marca do 12 maja 2021 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak tłumaczy ARiMR, tworzenie krótkich łańcuchów dostaw ma na celu takie zorganizowanie produkcji, dystrybucji i transakcji, by zminimalizować liczbę pośredników.

Skrócenie łańcucha dostaw przekłada się na poprawę jakości produktów – towar szybciej trafia do konsumenta, więc jest świeższy, a także ma niższą cenę, którą musi zapłacić klient

– poinformowano.

O wsparcie finansowe w ramach działania "Współpraca" na inwestycje w tworzenie krótkich łańcuchów dostaw mogą ubiegać się tzw. grupy operacyjne na rzecz innowacji, które tworzy co najmniej 5 rolników. Każdy z nich musi spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności: w ramach dostaw bezpośrednich; lub przy produkcji artykułów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej; lub w ramach rolniczego handlu detalicznego; lub w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej; lub w ramach działalności gospodarczej w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Wyjaśniono, że co do zasady, grupy składają się z niewielkiej liczby podmiotów gospodarczych współpracujących ze sobą na rynkach lokalnych. Podmioty te działając na danym terenie będą tworzyć więzi społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami.

Czytaj też: Posadziłeś las ze wsparciem ARiMR? Złóż wniosek o dwie premie na lasy

Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – kto może ubiegać się o wsparcie?

Grupa EPI musi posiadać zdolność prawnąTworzenie krotkich lancuchow dostaw 02, a w przypadku gdy jej nie ma, działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy, np. spółki cywilnej. Ponadto musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności.

ARiMR precyzuje, że wsparcie będzie można otrzymać na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, np. przez metody organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może być ono przyznane m.in. na: budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury; zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu; zakupu lub instalację wyposażenia; odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości - w związku z realizacją operacji; zakup środków produkcji.

Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać pomoc tylko raz, a jej wysokość wynosi: 325 tys. zł, w przypadku, gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu; 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR. Można je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

PAP/fot.Pixabay