PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Producenci warzyw szklarniowych otrzymają wsparcie? Jest odpowiedź MRiRW

Producenci warzyw szklarniowych otrzymają wsparcie? Jest odpowiedź MRiRW

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-05-20 12:30:00
Producenci warzyw szklarniowych

Wielkopolska Izba Rolnicza zaapelowała do ministra Kowalczyka o uruchomienie wsparcia, które otrzymaliby producenci warzyw szklarniowych.

Samorząd rolniczy zwrócił uwagę na skokowy wzrost kosztów produkcji w gospodarstwie, który w przypadku warzyw ciepłolubnych sięga blisko 80%. Według informacji uzyskanych od producentów warzyw spod osłon, ceny miału, który zazwyczaj służy do ogrzewania tuneli i szklarni wzrosły z poziomu ok. 400 zł/t w ubiegłym roku do 1.200-1.500 zł/t obecnie. Dodatkowo pojawił się problem z dostępnością tego opału. 

Producenci warzyw szklarniowych mają problemy z opałem

Samorząd rolniczy zwrócił również uwagę na problemy związane z dostępnością siły roboczej, a należy pamiętać, że produkcja owoców i warzyw jest bardzo pracochłonna. Wielkopolska Izba Rolnicza, analizując rynek rolny, dostrzegła, iż gigantyczny wzrost kosztów produkcji nie przełoży się na ceny wyprodukowanych warzyw i owoców, co w konsekwencji doprowadzi do problemów finansowych, które odczują producenci warzyw szklarniowych.

W odpowiedzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło uwagę na problem inflacji w polskiej i światowej gospodarce. Wybuch wojny zwiększył już i tak dużą presję na wzrost cen. Resort rolnictwa dodaje, że Rząd RP na bieżąco podejmuje działania, mające na celu niwelowanie negatywnych skutków zmian czynników wpływających na koszty produkcji i ceny detaliczne żywności.

W ostatnich tygodniach do MRiRW docierały informacje, dotyczące problemów, występujących na rynku miału węglowego czy węgla wykorzystywanego przez producentów warzyw szklarniowych. Resort rolnictwa zakomunikował, że krajowi producenci węgla, realizując dostawy węgla energetycznego w głównych segmentach rynku, posiadają ofertę dla sektora rolno-ogrodniczego. W związku, z czym istnieje możliwość zawierania umów – które mogą zawrzeć także producenci warzyw szklarniowych – bezpośrednio z producentem na dostawę miałów, zgodnie ze zgłaszanymi zapotrzebowaniami przez odbiorców finalnych.  Obecnie, w związku z sytuacją panującą na rynku węglowym producenci potwierdzają zwiększenie podaży węgla dla odbiorców sektora rolno-ogrodniczego na 2022r.

Odnosząc się do kwestii wzrostu cen energii, gazu i paliw resort rolnictwa dodał, że wprowadzona została tzw. Tarcza Antyinflacyjna 1.0. i Tarcza Antyinflacyjna 2.0. Zdaniem Ministerstwa, Polska wprowadza w skali całej Europy jeden z najbardziej rozbudowanych programów walki z inflacją. W związku z utrzymującą się wysoką dynamiką cen analizuje się przedłużenie obowiązywania Tarcz antyinflacyjnych.

Producenci warzyw szklarniowych

Odpowiedź ministerstwa rolnictwa 

Ministerstwo odnosząc się do postulatu uruchomienia mechanizmów wsparcia, które mieliby otrzymać producenci warzyw szklarniowych, wskazuje, że jednym z już istniejących działań systemowych na rynku produktów ogrodniczych jest wdrażanie instrumentu wsparcia organizacji producentów owoców i warzyw uregulowanego przepisami unijnymi. Od wielu lat resort rolnictwa zachęca producentów owoców i warzyw do zrzeszania się w organizacje producentów, które w tym sektorze pełnią główną rolę w stabilizacji sytuacji podażowo-popytowej, a pośrednio sytuacji dochodowej rolników. To jest ciągle niewykorzystane narzędzie w polskim rolnictwie.

Sytuacja na polskiej wsi staje się coraz trudniejsza. Ponownie ceny nawozów są bardzo wysokie. Do tego dochodzą znaczące podwyżki w przypadku gazu i energii. Jakby tego było mało, obserwowane są także drastyczne wzrosty ceny węgla, które doświadczają również producenci warzyw szklarniowych. Według szacunków ceny te są o 100% wyższe w porównaniu udo rok ubiegłego. Oprócz horrendalnie wysokich cen pojawia się również problem z jego dostępnością, gdyż staje się on towarem deficytowym.

Kraje Unii Europejskiej w ostatnim czasie zatwierdzone zostały kolejne sankcje na Rosję ze względu na inwazję na Ukrainę. Wśród nich jest właśnie zakaz importu węgla z Rosji, co może pogorszyć sytuację gospodarstw rolnych, gdyż wiele z nich korzysta z węgla. Do tej pory głównie dostępny był właśnie węgiel z Rosji, który był tańszy i bardziej kaloryczny, a już za 2 miesiące go zabraknie.

Cała gospodarka Unii Europejskiej niewątpliwie ucierpi na budowaniu niezależności energetycznej. Ten efekt będzie widoczny w tym i kolejnych latach. Natomiast w perspektywie długoterminowej wszystkim nam to się opłaci. Warto też zadbać o produkcję energii odnawialnej na terenach wiejskich. Biogazownie połączone ze szklarniami oraz fotowoltaiką czy innymi źródłami OZE pomogłyby rozwiązać problem rosnących kosztów energii.

Czytaj też: ARiMR rusza z naborem. Można dostać nawet 60 tys. zł

wir.org.pl/fot.Flickr/Pixabay


27 czerwca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty

Autor: Świat Rolnika 2022-06-27 12:30:00

ARiMR: 23 czerwca zakończenie mechanizmu dostawy jabłek

Autor: Świat Rolnika 2022-06-23 09:30:00

Producenci jabłek zgłaszają się po pomoc – 90 proc. limitu wykorzystane

Autor: Świat Rolnika 2022-06-22 15:00:00

BULT SMOGOWICZE