PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Normalizacja przepisów o wycince drzew możliwa

Normalizacja przepisów o wycince drzew możliwa

Autor: Świat Rolnika 2016-12-15 08:06:02
Normalizacja przepisów o wycince drzew możliwa

Czeka nas uproszczenie reguł wycinki drzew i krzewów? Problem, z którym od lat zmagają się działkowicze, wreszcie może zostać rozwiązany.

 

Do sejmu trafił projekt ustawy nowelizującej ustawę o ochronie przyrody i ustawę o lasach. Nowe przepisy mają wzmocnić wykonywanie prawa własności. Planuje się uproszczenie reguł dotyczących wycinki drzew i krzewów rosnących w granicach nieruchomości. Problem, z którym od lat zmagają się działkowicze, wreszcie może być rozwiązany.

 

Obecny reżim prawny nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek wystąpienia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodę na wycinkę na swojej posesji. To nadmierne ingerowanie w prawo własności nie znajduje żadnego uzasadnienia w zasadach współżycia społecznego i w interesie państwa.

 

Zmiana ustawy przewiduje powiększenie maksymalnego obwodu pnia drzewa, którego wycinka nie będzie wymagać zgody samorządowego organu wykonawczego (do 50 lub 100 cm – w zależności od gatunku – na wysokości 130 cm). Zmiana przewiduje również liberalizację rygoru wycinkowego w przypadku drzew lub krzewów, których wycięcie będzie służyło przywróceniu rolniczej użyteczności gruntów. Dodatkowo obniża się wysokość opłat za wycinkę (w niektórych przypadkach jest ona całkowicie zniesiona) do maksymalnie 200 zł za krzew i 500  – za drzewo. Przy ustalaniu opłat nie będzie brany pod uwagę czynnik lokalizacyjny.

 

Rady gmin będą mogły w drodze uchwał zadecydować o szczególnych zasadach wycinki określonych drzew i krzewów, jednak podczas procedowania przedmiotowych aktów prawa miejscowego ma być zagwarantowany udział społeczeństwa. Gminy będą mogły decydować również o znoszeniu obowiązku występowania o zgody w sytuacjach innych niż wskazane w ustawie.

 

Projekt ustawy złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada on, że nowe przepisy wejdą w życie już 1 stycznia 2017 r.

 

Zuzanna Mysona

Fot. freeimages.com