PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Modernizacja gospodarstw rolnych: niewiele czasu na złożenie wniosku

Modernizacja gospodarstw rolnych: niewiele czasu na złożenie wniosku

Autor: Emilia Gromczak 2021-09-19 14:23:18
Modernizacja gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych to szansa na rozwój swojego gospodarstwa w kilku obszarach. ARiMR przypomina, że zostało niewiele czasu na złożenie wniosku. O pomoc w ramach PROW 2014-2020 na modernizację można ubiegać się jeszcze do 20 września. Jak prawidłowo złożyć wniosek i uzyskać wsparcie? m_ARIMR_logotyp_2021.jpg

Modernizacja gospodarstw rolnych do 20 września

Jeszcze tylko do 20 września o pomoc w ramach PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy zainteresowani modernizacją swoich gospodarstw. Wnioski można składać we wszystkich pięciu obszarach wsparcia.

Biura powiatowe i oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski w ramach wydłużonego naboru „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUP.

Obszary wsparcia

Modernizacja gospodarstw rolnych to szansa na rozwój swojego gospodarstwa w kilku obszarach. W trwającym naborze rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy we wszystkich obszarach wsparcia, tj.:

  • rozwój produkcji prosiąt (obszar A);
  • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B);
  • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C);
  • inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D);
  • nawadnianie w gospodarstwie.

Tegoroczny nabór rozpoczął się 21 czerwca. Do 9 września ARiMR zarejestrowała blisko 4,8 tys. wniosków na kwotę ok. 900 mln zł.

Pomoc będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik".

Informacje na temat typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014–2020 udzielane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Sprawdź także: ARiMR: przesunięty nabór wniosków dot. przetwórstwa rolno-spożywczego i rolniczego handlu detal

arimr.gov.pl/fot.pixabay.com/arimr.gov.pl


Autor: Świat Rolnika

ARiMR: 23 czerwca zakończenie mechanizmu dostawy jabłek


Autor: Świat Rolnika

Producenci jabłek zgłaszają się po pomoc – 90 proc. limitu wykorzystane


Autor: Świat Rolnika

Producenci jabłek z nadzwyczajną pomocą! 85 proc. limitu wykorzystane


BULT SMOGOWICZE