PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Dopłaty do nawozów trafiły do blisko 181 tys. rolników. Kwota robi wrażenie

Dopłaty do nawozów trafiły do blisko 181 tys. rolników. Kwota robi wrażenie

Autor: Świat Rolnika 2022-07-21 21:30:00
Dopłaty do nawozów

Do 31 maja 2022 roku rolnicy mogli ubiegać się o przyznanie dopłaty do nawozów. Do programu zgłosiło się ponad 427 tys. osób.

Od 11 lipca rozpoczęła się wypłata pomocy do zakupu nawozów mineralnych. Do 20 lipca ARiMR przekazała z tego tytułu na konta bankowe blisko 181 tys. rolników 1,1 mld zł. Pomoc będzie wypłacana sukcesywnie w lipcu i sierpniu. Do Agencji wpłynęło blisko 427 tys. wniosków, na podstawie których oszacowano maksymalną kwotę niezbędną do realizacji programu – 3,5 mld zł. Przypomnijmy, że pula środków na ten cel wynosiła 3,9 mld zł. Oznacza to, że nie będzie stosowany współczynnik korygujący.

Dopłaty trafiają na konta

Dopłaty do nawozów mają zrekompensować wyższe koszty zakupu, które odbyły się między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. O taką pomoc mógł ubiegać się jedynie rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok. Wysokość wsparcia wyliczono w oparciu o dwustopniowy algorytm.

Po pierwsze, pod uwagę brano określonych stawek, które wynoszą:

  • 500 zł do hektara upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) lub
  • 250 zł do hektara łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego).

Maksymalna powierzchnia objęta tą pomocą wynosi 50 ha.

Dopłaty do nawozów – jak są obliczane?

Dopłaty do nawozów są obliczane m.in. poprzez różnicę pomiędzy cenami nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., a tymi które obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. W tym celu potrzebne były dane potwierdzające poniesione koszty. W przypadku nabycia nawozów między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. rolnik musiał dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające takie zakupy.

 Z kolei w przypadku zakupu nawozów od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. mogły zostać wyliczone na podstawie średnich stawek opublikowanych przez resort rolnictwa, jeżeli rolnik nie posiadał dokumentów księgowych potwierdzających zakup. W ten sposób obliczano różnicę w cenie tony nawozów w obu okresach. Po jej przemnożeniu przez liczbę ton nawozów zakupionych w terminie 1 września 2021 r. - 15 maja 2022 r. wyliczono wysokość pomocy.

Po porównaniu obydwu kwot – tej obliczonej na podstawie stawek i powierzchni oraz tej wyliczonej na podstawie różnicy w cenach nawozów – określono właściwą stawkę pomocy, którą jest mniejsza z nich.

Czytaj również: Poboży: tereny popegeerowskie mają wielkie potrzeby

GOV/fot.pixabay