PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / ARiMR przypomina: Pomoc dla producentów jabłek tylko do końca czerwca

ARiMR przypomina: Pomoc dla producentów jabłek tylko do końca czerwca

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-29 10:30:00
ARiMR

ARiMR przypomina, iż ostateczny termin na składanie Wniosków o udzielenie pomocy w ramach przedmiotowego mechanizmu upływa 30 czerwca 2022 roku.

Wnioski w ramach mechanizmu “„Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” powinny dotyczyć wyłącznie dostaw realizowanych w okresie od 2 maja do 23 czerwca 2022 roku (włącznie). Agencja podkreśla, że wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

ARiMR: Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone

Na tę chwilę do Oddziałów Regionalnych ARiMR wpłynęło niewiele wniosków o pomoc z tego tytułu. Agencja apeluje, by nie zwlekać z ich składaniem oraz prosi, by wnioski wraz z wymaganymi dokumentami składać do Oddziałów Regionalnych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby producenta jabłek albo organizacji producentów.

Za datę złożenia wniosku uważa się dzień:

– kancelaryjnej daty wpływu – w przypadku złożenia wniosku przez organizację producentów albo producenta jabłek lub przez osobę przez niego upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa, lub upoważnienia, bezpośrednio do oddziału regionalnego Agencji.

Wskazana powyżej reguła ma zastosowanie również w przypadku nadesłania do oddziału regionalnego ARiMR wniosku za pośrednictwem przesyłki kurierskiej oraz listownej nadanej u operatora pocztowego innego niż operator wyznaczony w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe,

ARiMR

– daty stempla pocztowego – w przypadku nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo pocztowe.

Agencja podkreśla, że wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Czytaj też: Producenci chmielu ze wsparciem. Opublikowano projekt w sprawie dopłat

gov.pl/fot.Pixabay