PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / ARiMR przedłuża termin składania wniosków o modernizację gospodarstw

ARiMR przedłuża termin składania wniosków o modernizację gospodarstw

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-05-24 20:30:00
ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przedłuża do 27 czerwca termin składania wniosków o wsparcie finansowe na modernizację gospodarstw.

Chodzi o rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie. Zainteresowani pomocą będą mogli składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty przyjmować będą biura powiatowe i odziały regionalne Agencji. Dokumenty będzie można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową w placówce Poczty Polskiej.

ARiMR przedłuża nabór dla hodowców prosiąt

Jak informuje ARiMR, o dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej.

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro.

Rolnik, który stara się o dofinansowanie, musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5000 zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Inwestycja musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc.

Jak dodaje ARiMR, refundacji w obszarze rozwoju produkcji prosiąt podlegają m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie; koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Oprócz tego refundacją są objęte tzw. koszty ogólne, związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji – np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej – kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, a także koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi. Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Limit wsparcia na rozwój produkcji prosiąt wynosi 900 tys. zł., lecz w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Wsparcie jest, co do zasady, przyznawane w postaci refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale w przypadku gdy ubiega się o nie młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy, poziom dofinansowania wynosi 60 proc.

ARiMR

ARiMR przedłuża nabór na nawadnianie

Dofinansowanie inwestycji w nawadnianie skierowane jest do rolników posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha. Nie zależy ono od wielkości ekonomicznej gospodarstwa, ale starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5000 zł.

Jak informuje ARiMR, wsparcie można otrzymać na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wykonania ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.

Maksymalnie na ten cel można otrzymać 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych lub 60 proc., jeżeli o środki finansowe ubiega się młody rolnik.

Zainteresowani pomocą będą mogli składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty przyjmować będą biura powiatowe i odziały regionalne ARiMR. Dokumenty będzie można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową w placówce Poczty Polskiej.

Czytaj też: ARiMR: Młodzi rolnicy mają ostatnie dni, by starać się o 150 tys. zł

PAP/fot.pixabay


Szacowanie skutków suszy możliwe tylko za pomocą aplikacji

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-29 14:30:00

Pomoc klęskowa za 2021 r. – wniosek złożysz tylko do końca czerwca 

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-29 13:16:00

„Współpraca” – Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku do ARiMR

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-29 12:59:00

BULT SMOGOWICZE