PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / ARiMR: Półmetek naboru na rozpoczęcie działalności pozarolniczej za nami

ARiMR: Półmetek naboru na rozpoczęcie działalności pozarolniczej za nami

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-04-05 15:30:00
ARiMR

ARiMR przypomina, że do 28 kwietnia 2022 roku można ubiegać się o wsparcie finansowe obejmujące rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Do 3 kwietnia w ramach trwającego naboru do Agencji wpłynęło 427 wniosków o pomoc na kwotę ponad 104,5 mln zł. W tym naborze po raz pierwszy o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się osoby, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe.

Kto i do kiedy może ubiegać się o pomoc ARiMR?

Wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej przyjmują oddziały regionalne ARiMR do 28 kwietnia 2022 r. Dokumenty można dostarczać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O przyznanie wsparcia mogą się starać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Mogą to zrobić również ci, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc mogą otrzymać też osoby, które prowadzą już działalność pozarolniczą i chcą ją rozszerzyć o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem. 

Co istotne, wszyscy powinni być ubezpieczeni w KRUS-ie w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Oprócz tego gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie musi być położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców – lub gminy miejskiej – z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców. 

W tym naborze po raz pierwszy o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się osoby, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. ARiMR dopuścił także udział tych, którzy skorzystali z pomocy dotyczącej różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie programowania, czyli w latach 2007-2013.

ARiMR

Od czego zależna jest wysokość wsparcia?

Jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, można otrzymać 150 tys. zł. Przy dwóch stanowiskach premia od ARiMR wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech – do 250 tys. zł. Środki są wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą – 80 proc. – otrzymuje się, gdy zostaną spełnione warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a jest na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji). 

Pozostałe 20 proc. wpływa na konto beneficjenta po rozliczeniu biznesplanu, jednak nie później niż do 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r. Co najmniej 70 proc. otrzymanego dofinansowania musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, np. zakup nowych maszyn i urządzeń czy środków transportu. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące, np. płace, ubezpieczenia.

Jakie działalności kwalifikują się do pomocy? 

Zakres rodzajów działalności, na które można uzyskać premię od ARiMR, jest bardzo szeroki. Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dofinansowania, może zajmować się m.in. prowadzeniem sklepu spożywczego; sprzedażą produktów nierolniczych; naprawą pojazdów samochodowych; budownictwem; fryzjerstwem; rzemiosłem; rękodzielnictwem; prowadzeniem obiektów noclegowych czy turystycznych; usługami cateringowymi; opieką nad dziećmi, osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi. Mogą to być także usługi weterynaryjne, informatyczne, architektoniczne, inżynierska, księgowe, audytorskie czy techniczne.

ARiMR organizuje internetowe szkolenia

Aby ułatwić właściwe przygotowanie wniosków, eksperci z ARiMR organizują internetowe szkolenia, podczas których wyjaśniają pojawiające się wątpliwości dotyczące zasad przyznawania wsparcia. Takie e-spotkania instruktażowe odbyły się już 4, 22, 29 marca. Wzięło w nich udział ponad 2 tys. osób.

Szkolenia są prowadzone w trybie zdalnym za pomocą aplikacji MS TEAMS. Kolejne spotkanie zaplanowane jest 12 kwietnia w godz. 10-11.

Czytaj też: ARiMR: W maju rusza nabór wniosków na tworzenie grup i organizacji producentów

gov.pl/fot.Pixabay


Autor: Sebastian Wroniewski

Zasiłek pogrzebowy KRUS – komu przysługuje i jak się o niego starać


Autor: Polska Agencja Prasowa

ARiMR: Złożono już ponad 1 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie


Autor: Świat Rolnika

Wnioski o płatności, a dopłaty do nawozów. Który wniosek najpierw?


BULT SMOGOWICZE