PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / ARiMR: Ostatnie dni na złożenie wniosków ws. ekosystemów leśnych

ARiMR: Ostatnie dni na złożenie wniosków ws. ekosystemów leśnych

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-07-18 08:45:00
ARiMR

Do 29 lipca ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. 

Wsparcie finansowane jest z budżetu PROW na lata 2014-2020. O pomoc może ubiegać się właściciel lasu – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Agencja przyjęła do tej pory 44 wnioski

Wnioski o przyznanie dofinasowania można składać w biurach powiatowych ARiMR osobiście, wysyłać przez platformę ePUAP lub rejestrowaną przesyłką pocztową, a także przez aplikację eWniosekPlus. W ramach trwającego od 20 czerwca naboru do Agencji wpłynęły do tej pory 44 wnioski.

Agencja przypomina, że o pomoc może ubiegać się właściciel lasu – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Osoba składająca wniosek musi przedstawić zobowiązanie do wykonania planowanego przedsięwzięcia zgodnie z wymogami sporządzonego przez nadleśniczego planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

ARiMR

Jakie lasy obejmuje wsparcie ARiMR?

Dofinansowanie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym prowadzone są konkretne działania. Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Waha się od 8,82 zł/m w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m do 14 213 zł/ha za przebudowę składu gatunkowego polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Wsparcie ARiMR dotyczy lasów w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Tereny te powinny również być wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako las. Ponadto muszą one być położone poza strefami objętymi szczególną ochroną, np. rezerwatami czy obszarami Natura 2000 – chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych terenów.

Czytaj też: Będą nowe lasy. Możesz sprzedać swój grunt pod zalesienie

gov.pl/fot.Pixabay