PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Agrobiznes / Platforma Sygnalizacji Agrofagów – pomoc w walce ze szkodnikami

Platforma Sygnalizacji Agrofagów – pomoc w walce ze szkodnikami

Autor: Świat Rolnika 2022-08-07 08:00:00
Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Platforma Sygnalizacji Agrofagów powstała w 2016 roku i służy do publicznego udostępniania wyników monitorowania organizmów szkodliwych w rolnictwie.

Platforma powstała w Instytucie Ochrony Roślin, we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wszystkimi wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego oraz innymi jednostkami.

Do czego służy portal?

Platforma sygnalizacji agrofagów umożliwia publiczne udostępnianie wyników monitorowania organizmów szkodliwych w uprawach roślin rolniczych. Uprawy objęte monitorowaniem to pszenica ozima, rzepak ozimy, kukurydza, ziemniak, burak cukrowy, bobowate grubonasienne.

Serwis informacyjny składa się z sześciu modułów. Pierwszy z nich „Sygnalizacja Agrofagów” – umożliwia udostępniane min. dane z ww. obserwacji polowych, opracowanie przybliżające narzędzia pomocne podczas prowadzenia obserwacji, czy metodyki sygnalizacji i monitorowania agrofagów. Drugim członem jest „Zwalczanie Agrofagów”, gdzie zamieszczone są opracowania, ulotki, plakaty itp. związane z ważnym zagadnieniem jakim jest zwalczanie chorób, szkodników i chwastów. Są to między innymi Programy Ochrony Roślin (dla roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych, przemysłowych), które mają na celu pomoc i ułatwienie producentom rolnym dokonywania wyboru środków ochrony roślin przy stosowaniu zwalczania metodą chemiczną w uprawach organizmów szkodliwych.

W informacjach dodatkowych można zapoznać się min. z problematyką związaną z ochroną roślin zgodnie z wymogami państw trzecich, następstwem roślin po zaoranym rzepaku czy zbożach. Kolejnym zagadnieniem w module jest problem z nielegalnymi środkami ochrony roślin – „Uwaga na nielegalne środki ochrony roślin”. Środki ochrony roślin należy nabywać wyłącznie w miejscach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia takiej działalności i nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORIN).

Trzecią funkcją są „Metody i Poradniki” gdzie znajdziemy metodyki integrowanej produkcji i integrowanej ochrony roślin uprawnych, sadowniczych, warzywnych i przemysłowych. Cennym źródłem informacji z zakresu prawidłowo wykonywanego monitorowania upraw są opracowywane i udostępniane na stronie „Poradniki Sygnalizatora” wielu upraw (zboża, kukurydza, bobowate drobno i grubonasienne, uprawy warzywne, sadownicze i inne jak np. chmiel, tytoń czy rośliny ozdobne i zielarskie). W części tej znajdują się takie informacje jak „Ochrona roślin bezpieczna dla zapylaczy” – wraz z plakatami i ulotkami informacyjnymi w zakresie postępowania pod kątem uniknięcia zatruć pszczół oraz porady i opracowania z zakresu zasad bezpiecznego postepowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin oraz ich pozostałościami.

Platforma Sygnalizacji Agrofagów – dodatkowe funkcje

Platforma Sygnalizacji Agrofagów posiada również odnośnik do „Rolnictwa Ekologicznego” gdzie znajdziemy ulotki związane ze zwalczaniem agrofagów w rolnictwie ekologicznym. Dostępne są także linki na strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, gdzie można zapoznać się z dokumentami, opracowaniami i rozporządzeniami prawnymi związanymi z tym zagadnieniem.

Dodatkowo na portalu znajduje się strefa doradcza, gdzie udostępniane są strony internetowe wszystkich wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz oferta szkoleniowa. W tym miejscu można zapoznać się z wynikami i zaleceniami Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Baza danych Platformy Sygnalizacji Agrofagów zawiera około 800 plików w formie pdf oraz około 50 przekierowań na inne strony internetowe. Przystępnie udostępniona wiedza może być z powodzeniem wykorzystywana w praktyce rolniczej zarówno na poziomie służb doradczych, jak i indywidualnych producentów. Dzięki platformie, producenci rolni mają szeroki i bezpłatny dostęp do wiedzy z zakresu integrowanej ochrony wszystkich naj- ważniejszych upraw rolniczych warzywnych, sadowniczych i przemysłowych.

Powszechny dostęp do bazy danych z monitorowania i sygnalizacji występowania chorób i szkodników ułatwia rolnikom podjęcie decyzji o potrzebie wykonania zabiegu chemicznego. Ma to istotny wpływ na zabezpieczanie środowiska naturalnego przed niepotrzebnym zużyciem środków chemicznych, jak i na efekt ekonomiczny w postaci redukcji ilości zabiegów chemicznych.

Czytaj również: JPK_FA w nowej wersji – co się zmieni w nowej strukturze?

CDR/fot.pixabay