movie-icon

Video

Talk icon

Relacje i reportaże

28-09-2016

Autor: Świat Rolnika

Żywność bezpośrednio od rolnika. Rząd przyjął projekt ustawy

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ułatwiającej rolnikom sprzedaż żywności wytworzonej we własnych gospodarstwach.

 

 Projekt zakładający zmianę niektórych ustaw w celu ułatwienia rolnikom sprzedaży żywności został przygotowany przez resort rolnictwa w oparciu o postulaty licznej grupy właścicieli gospodarstw wiejskich zainteresowanych tego typu działalnością. Nowe przepisy mają usprawnić i uprościć proces handlu produktami wytwarzanymi przez rolników.

Ustawa definiuje pojęcie "rolniczy handel detaliczny". Nowe przepisy umożliwią rolnikom sprzedaż produktów pochodzących z własnej uprawy, chowu lub hodowli. Rolnik będzie mógł sprzedać odbiorcy końcowemu mięso zwierząt poddanych ubojowi w zatwierdzonej rzeźni, produkty mięsne (szynki, pasztety, kiełbasy), produkty mleczne (np. masło i ser), produkty złożone (np. pierogi z mięsem), owoce, warzywa oraz przetwory z nich wykonane (soki, dżemy, marynaty, kiszonki), pieczywo, wyroby cukiernicze oraz niemięsne wyroby garmażeryjne.

Organem odpowiedzialnym za nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów mieszanych (mięsno-roślinnych) ma być Inspekcja Weterynaryjna. Natomiast za żywność pochodzenia niezwierzęcego odpowiadać będzie Państwowa Inspekcja Sanitarna. Nad jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym ma czuwać Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
 

"Oczekuje się, że efektem proponowanych rozwiązań będzie wzrost liczby funkcjonujących na rynku podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, które będą podlegać wpisowi do rejestru prowadzonego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej (powiatowi lekarze weterynarii) lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej (państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni lub państwowi graniczni inspektorzy sanitarni)" – poinformowano w tekście opublikowanym po posiedzeniu rządu.

W rozporządzeniach, które zostaną przygotowane przez ministra rolnictwa oraz ministra zdrowia określone zostaną limity ograniczające rozmiar działalności prowadzonej przez jeden podmiot w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz wymagania higieniczne dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny.

Projektowana ustawa mówi także o preferencjach podatkowych dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny. Planowane jest zwolnienie z podatku od sprzedaży żywności do wysokości 20 tys. zł rocznie. Znowelizowane przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

 naszdziennik.pl/wprost.pl/AZK/Fot. Pixabay

swiatrolnika.info 2023