O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Rynek mleczarski — fakty, wiadomości, opinie

07-03-2023

Autor: Świat Rolnika

Rynek mleka zaczyna się stabilizować. Optymizmu w branży nie widać

Rynek mleka po gwałtownych spadkach w dwóch pierwszych miesiącach bieżącego roku powoli się stabilizuje na niskich poziomach cenowych. 

Jak wskazuje w (O)cenach Rolniczych Jarosław Malczewski, prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej, poziomy te są jednak istotnie wyższe jak chociażby w styczniu. Pozytywnym aspektem jest oczywiście fakt, że ceny nie spadają dalej, ale nie obserwuje się jednak dużego optymizmu w branży.

Rynek mleka powoli się stabilizuje

Rynek mleka powoli wraca na właściwą ścieżkę. Aktywność handlowa Chin jest wyższa niż przed miesiącem, niemniej jednak zarówno w UE, USA, jak i Nowej Zelandii wciąż obecne są zapasy. 

Na rynku polskim sieci handlowe wywierają presję na dalsze obniżki, czemu na pewno nie pomaga import artykułów mleczarskich, nie tylko z UE, ale i z Ukrainy. 

,,Ponownie więc wraca bardzo ważny, kluczowy wątek, tj. ochrony naszego rynku. Przyczyną tego jest oczywiście nieuregulowany w tej kwestii stan prawny. Nie zrzucajmy tu całości winy na Unię Europejską, bo przecież w innych krajach ustawodawcy doskonale sobie z tym radzą. Przykładem są sąsiadujące z nami Czechy, które już 20 stycznia 2021 r. przyjęły nowelizację ustawy o żywności. Weszła ona do porządku prawnego z początkiem 2022 roku. Wynika z niej fakt, że co najmniej 55 % żywności w supermarketach o powierzchni powyżej 400 metrów kwadratowych musi pochodzić z Republiki Czeskiej" – wskazuje Jarosław Malczewski.

Czesi wspierają rolników 

Czesi chcą kontynuować dalsze wsparcie swoich rolników oraz przetwórni, przedstawiając dalszy plan zmian przepisów w tym zakresie. Wynika z niego zwiększenie tego limitu do co najmniej 73% do 2028 roku. Co ciekawe, jest to zgodne z polityką Unii Europejskiej, która tego akurat nie reguluje. 

,,Nasi południowi sąsiedzi powinni być dla nas wzorem w tym zakresie, co potwierdzenie znalazło również w przypadku skutecznej ochrony rynku zbożowego. Zboże techniczne z Ukrainy tam nie dotarło, a tamtejsi rolnicy nie doświadczyli trudnej sytuacji, w której znaleźli się polscy producenci zbóż i roślin oleistych. Powinniśmy więc jako rolnicy, przedsiębiorcy rolni już teraz rozmawiać z resortami rolnictwa oraz finansów o konieczności stosowania mechanizmów osłonowych dla naszej branży" – dodaje Malczewski.

Zobacz także: Interwencja na rynku mleka? Malczewski: Zejdźmy na ziemię

swiatrolnika.info 2023