O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Rynek mleczarski — fakty, wiadomości, opinie

01-02-2022

Autor: Świat Rolnika

Ekspert: Produkcja mleka w 2022 roku z lekkim wzrostem

Jaka będzie produkcja mleka w Polsce i krajach UE w 2022 roku? Jarosław Malczewski wyjaśnia, iż popyt pozostaje silny, a podaż nie ulegnie rozładowaniu.

Trudno zatem wskazać czynniki, które w najbliższym czasie mogłyby przynieść odwrócenie wzrostów. Decydują o tym cały czas rosnące ceny surowców i koszty ogólnej działalności. Pominąć jednak nie można zagrożeń wynikających z sytuacji geopolitycznej. Ważnym czynnikiem pozostaje sprawa epidemii COVID–19 i ewentualne nowe odmiany wirusa.

Produkcja mleka w Polsce

Prognozy produkcji mleka w Polsce przewidują nieznaczny wzrost w 2022 roku (poniżej +1%), co wpisuje się w globalne tendencje (wzrost o niespełna 1 proc. prognozowany jest dla całej światowej produkcji mleka, jak również dla UE-27).

„Dodatkowo oczekiwania te są obarczone ryzykiem jeszcze słabszych wyników ze względu na fakt, że wysokie koszty działalności mogą zniechęcać hodowców do zwiększania/utrzymywania stad” – dodaje Jarosław Malczewski.

„Na to nakłada się skokowy wzrost cen energii elektrycznej i gazu na przełomie ubiegłego i bieżącego roku. Należy zatem zakładać, że przetwórcy nadal będą próbowali przerzucać rosnące koszty na ceny produktów” – dodaje ekspert.

Produkcja mleka w Unii Europejskiej

Rolnicy amerykańscy znacznie zwiększyli produkcję w pierwszej połowie 2021 r., ale jesienią ten wzrost zatrzymał się, a w listopadzie wielkość produkcji była już o 0,4 proc. niższa od porównywalnej wielkości z poprzedniego roku. Ważni światowi producenci i eksporterzy, tacy jak Australia (-2,4 proc. od lipca do listopada) i Nowa Zelandia (-2,9 proc.) również odnotowali spadek dostaw mleka z powodu pogody.

„W całej UE produkcja mleka w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2021 r. uległa stagnacji, tuż poniżej poziomu z poprzedniego roku (-0,2 proc.). Ważni światowi producenci i eksporterzy, tacy jak Australia (-2,4 proc. od lipca do listopada) i Nowa Zelandia (-2,9 proc.) również odnotowali spadek dostaw mleka z powodu pogody” – informuje ekspert.
Rolnicy amerykańscy znacznie zwiększyli produkcję w pierwszej połowie 2021 r., ale jesienią ten wzrost zatrzymał się, a w listopadzie wielkość produkcji była już o 0,4 proc. niższa od porównywalnej wielkości z poprzedniego roku.

Czytaj również: Produkcja mleka w Australii z mikroskopijnym wzrostem

swiatrolnika.info 2023