O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Rynek mleczarski — fakty, wiadomości, opinie

15-02-2022

Autor: Patryk Elertowicz

Ekspert: Ceny mleka i produktów mlecznych wzrosły w styczniu

Ceny mleka i produktów jak mleko w proszku, serwatka czy sery dojrzewające cały czas rosną – zauważa Jarosław Malczewski.

Zdaniem eksperta i prezesa Polskiej Grupy Mleczarskiej można zaobserwować, że krajowy rynek mleka w ubiegłym tygodniu wciąż pozostawał dynamiczny i wykazywał trend wzrostowy. W styczniu nadal rosły ceny takich produktów jak mleko w proszku, serwatka czy sery dojrzewające. Problematyczna staje się sytuacja, kiedy masowe produkty mleczarskie na rynku światowym znacznie przewyższają ceny produkcji świeżej i galanteryjnej produkcji dostarczanej do sieci detalicznej w Polsce.

Sytuacja na rynku mleka

Ceny mleka rosną, ale zdobywanie wolniej ani jeżeli rynek światowy, co pogłębia dysproporcję pomiędzy podmiotami, które są operatorami wyłącznie na rynku krajowym, w porównaniu do tych którzy są eksporterami.

„Przyczyn tej sytuacji oczywiście należy upatrywać w równowadze pomiędzy popytem, a podażą. Ściśle mówiąc, w ograniczonych, albo nawet wyczerpanych mocach produkcyjnych mleka w proszku lub serwatki i tym samym nadal dużej podaży surowca potrzebnego do produkcji pozostałych produktów mleczarskich oraz konieczności zawierania umów na dłuższe okresy z sieciami detalicznymi. Efektem jest o wiele wyższa opłacalność eksporterów i pogłębiająca się przewaga nad mleczarniami, które są wyłącznie są dostawcami produktów do sieci handlowych, czyli związanych w zdecydowanej większości umowami długoterminowymi, które w części jeszcze obowiązują, doprowadzając do pogłębiającej się różnicy i tym samym do dołowania cen mleka w skupie dostawców, którzy są członkami spółdzielni” – dodaje Jarosław Maleczewski.

 Ta sytuacja nie będzie trwała długo i z całą pewnością w niedużym terminie nastąpi zrównanie tych cen, dlatego, że rynek krajowy będzie musiał dostosować ceny do rynku światowego. Niemniej jednak, cały czas handel tłumaczy to barierą popytową, a w ostatnim czasie ustawą o podatku VAT, która to nakłada sankcje na podmioty, które te ceny podwyższają.

Ceny mleka na rynku krajowym

Taka sytuacja opisana powyżej nie będzie trwała długo i z całą pewnością w niedużym terminie nastąpi zrównanie tych cen, dlatego, że rynek krajowy będzie musiał dostosować ceny do rynku światowego. Niemniej jednak, cały czas handel tłumaczy to barierą popytową, a w ostatnim czasie ustawą o podatku VAT, która to nakłada sankcje na podmioty, które te ceny podwyższają.

„Ceny mleka przerzutowego wyniosły w ubiegłym tygodniu między 2,15 zł do 2,20 zł za jeden litr. W przyszłym tygodniu spodziewana jest korekta cen do 2,10 zł. Cena mleka w skupie za grudzień, opublikowana w styczniu wyniosła 1,84 zł. Cena ta oczywiście nie wskazywała na spieniężenia podstawowych produktów mleczarskich w grudniu, a jedynie była konsekwencją wypłaty premii i dywidend, które współdzielenie mleczarskie wypłacają w grudniu bądź też w listopadzie. W związku z tym cena grudniowa jest oderwana od realiów rynkowych, ale można się nią sugerować” – dodaje ekspert.

Czytaj również: Ekspert: Zerowa stawka VAT na żywność to dobry, ale niepewny pomysł

swiatrolnika.info 2023