O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

POLSKA NA SERIO – DEBATY

21-04-2022

Autor: Jacek Podgórski

Debata IGR: Ukraina w Unii Europejskiej, a polskie rolnictwo

Głośno mówi się o poszerzeniu Unii Europejskiej o Ukrainę. Co oznaczać to może dla polskich rolników? Ten i inne tematy w dzisiejszej Debacie IGR.

Gośćmi Moniki Przeworskiej są dziś: Jarosław Sachajko (Kukiz’15 – Demokracja Bezpośrednia),  Anna Gembicka ( Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prawo i Sprawiedliwość), Anna Wojciechowska (Platforma Obywatelska), Stefan Krajewski (Polskie Stronnictwo Ludowe) oraz Jacek Hecht (Porozumienie Jarosława Gowina).

Dzisiejsza debata IGR oscylować będzie wokół dwóch aktualnych tematów: Ukraina w Unii Europejskiej – jak przygotować na to polskie rolnictwo?;  Plany Unii Europejskiej dotyczące objęcia gospodarstw utrzymujące powyżej 150 DJP dyrektywą w zakresie emisji przemysłowych, czyli o inicjatywach Unii Europejskiej wpływających na sytuację na polskiej wsi. Debata IGR już dziś, 21. kwietnia, o 19.00 na ŚwiatRolnika.Info i na naszym kanale w serwisie YouTube. 

Absurdalne pomysły Brukseli

20. kwietnia odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zwierzęta Hodowlane” Copa-Cogeca, na którym Polska była reprezentowana przez Jacka Zarzeckiego eksperta Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Głównymi tematami rozmów unijnych ekspertów była sprawa dobrostanu zwierząt w transporcie oraz dyrektywa w sprawie uznania hodowli zwierząt gospodarskich powyżej 150 DJP za instalacje przemysłową i jej wpływ na sektor bydła.

Opinia hodowców z całej Europy była jednoznacznie krytyczna wobec inicjatywy Komisji Europejskiej. Zwrócono uwagę, że Bruksela w arbitralny sposób ustaliła poziom 150 DJP i nie poparła tego żadnymi analizami. Tymczasem będzie to się wiązało z kosztownymi obciążeniami administracyjnymi. Jednocześnie wszystkie gospodarstwa powyżej tego poziomu będą pozbawione pomocy dobrostanowej. 

„W cyklu zamkniętym 150 DJP jest to minimalna ilość, która gwarantuje opłacalność produkcji rolniczej. Czy produkcją przemysłową można nazwać rolnika, który ma 100 ha i utrzymuje 100 krów mamek, z opasami i innymi zwierzętami? Nie jest to w żaden sposób produkcja intensywna i wielkoprzemysłowa. Trzeba będzie przekonywać, że jest to rozwiązanie, które wpłynie negatywnie na dochodowość rolniczą. Zamiast wspierać rodzinne gospodarstwa, które chcą się rozwijać, wrzuca się projekt legislacyjny, który spowoduje, że one będą egzystować na minimum socjalnym” – mówił na posiedzeniu grupy roboczej „Zwierzęta Hodowlane” Copa-Cogeca Jacek Zarzecki prezes PZHiPBM. Podobne zdanie na ten temat mają eksperci IGR

Ukraina w UE? IGR ostrzega

Ukraina szybko może stać się członkiem Unii Europejskim. W tej sprawie nadzwyczaj pilną interwencję podjął już Parlament Europejski. Może mieć to ogromny wpływ na polskie rolnictwo, przed czym przestrzegają eksperci IGR. 

Parlament Europejski wezwał „instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej”. Prezydenci ośmiu państw Europy Środkowo-Wschodniej opowiedzieli się za szybkim wstąpieniem Ukrainy do UE. Wezwali państwa członkowskie do umożliwienia instytucjom UE podjęcia kroków dla natychmiastowego przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego i rozpoczęcia procesu negocjacji. 

Zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej, wniosek o członkostwo w UE może złożyć każde państwo europejskie, które szanuje i zobowiązuje się wspierać wartości wymienione w art. 2 traktatu. Chodzi m.in. o poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, a także poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

O wniosku akcesyjnym zainteresowane państwo powinno poinformować Parlament Europejski oraz parlamenty narodowe i skierować go do Rady UE. Zgodnie z art. 49 TUE Rada stanowi w tej sprawie jednomyślnie po zasięgnięciu opinii Komisji Europejskiej oraz po otrzymaniu zgody Parlamentu Europejskiego, udzielonej większością głosów jego członków. Brane są pod uwagę są przy tym kryteria kwalifikacji uzgodnione przez Radę Europejską.

Warunki przyjęcia i wynikające z tego przyjęcia dostosowania w Traktatach stanowiących podstawę Unii są następnie przedmiotem umowy między państwami członkowskimi a państwem ubiegającym się o członkostwo. Umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie umawiające się państwa, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. 

Czytaj także: Debata IGR: Fatalna sytuacja na rynku nawozów i nowa WPR

Instytut Gospodarki Rolnej (IGR)/FBZPR/PAP/źródła własne/fot. AR

swiatrolnika.info 2023