O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

POLSKA NA SERIO - BIZNES

30-04-2021

Autor: Świat Rolnika

Mleko bez GMO – jak wygląda proces certyfikacji?

Klienci wybierający produkty mleczne chcą mieć pewność, że kupują mleko bez GMO. Pomóc w tym może przygotowany przez Polską Izbę Mleka standard, który wskazuje na produkty wolne od środków modyfikowanych genetycznie. O zaletach mleka bez GMO i sposobach uzyskania certyfikatu, w rozmowie z Moniką Przeworską z Instytutu Gospodarki Rolnej, rozmawia Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka i wiceprzewodnicząca COGECA. Rozmowa została zrealizowane w ramach kampanii „Wolne od GMO”, sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka i realizowana przez Polską Izbę Mleka.

Mleko bez GMO – certyfikat

Polska Izba Mleka w ramach swojej działalności opracowała standard, który wskazuje, które produkty mleczne są wolne od środków modyfikowanych genetycznie. Jak tłumaczy Agnieszka Maliszewska, przygotowany przez Polską Izbę Mleka standard daje przewagę firmom. Firmy te mają bowiem uporządkowaną całą procedurę jeżeli chodzi o wszystkie kwestie związane z wprowadzaniem produktu na rynek.

Standard daje przewagę o tyle, że w momencie kiedy w firmie prowadzona jest jakakolwiek kontrola, to mają już pełną dokumentację. Certyfikat nade wszystko daje też taką szczególną transparentność jeżeli chodzi o oczekiwania konsumenta, który chce wiedzieć jak został wyprodukowany produkt i czy przy produkcji były używane jakiekolwiek składniki, które zawierały zanieczyszczenia dotyczące GMO. Klient ma pewność tego, że produkt, który kupuje nie zawiera żadnych elementów związanych z GMO.

– mówi Agnieszka Maliszewska.

Mamy cały szereg uczestników rynku, ale najważniejsze jest w tym całym łańcuchu to, jaka pasza trafia do rolnika, kto ją dostarcza i czy firma, która ją dostarcza też już posiada odpowiedni certyfikat. Jako Polska Izba Mleka dajemy całmemu obszarowi produkcji mleka i wyrobów mleczarskich możliwość przecertyfikowania się i udokumentowania tego, że na żadnym etapie produkcji od momentu wejścia paszy do tak naprawdę momentu wyjścia produktu finalnego, nie ma nigdzie kontaktu z modyfikowanymi genetycznie środkami.

– opisuje.

Podmiotem, który jest certyfikowany w całości systemu jest spółdzielnia albo zakład mleczarski. To jest ten pierwszy i najważniejszy element, natomiast spółdzielnie od swoich rolników po prostu wymagają tego, żeby rolnicy udokumentowali ten cały proces, po to także żeby mieć pełne bezpieczeństwo wprowadzonego produktu.

– dodaje.

Mleko bez GMO na każdym etapie produkcji

Certyfikat PIM „bez GMO” wskazuje na to, że produkt jest wolny od środków modyfikowanych genetycznie na całym etapie produkcji. Jest to bardzo ważne i gwarantuje, że produkt jest w pełni bezpieczny.

Ten łańcuch nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tego elementu spółdzielnia – dostawca. Tymi, którzy najczęściej poddają się całemu procesowi certyfikacji są zakłady i spółdzielnie mleczarskie oraz firmy paszowe, ale też ważne są firmy transportowe, bo tutaj też może dojść do zanieczyszczenia. Natomiast rolnicy podlegają bezpośrednio kontroli zakładów i spółdzielni mleczarskich i tutaj ten system jest bardzo powiązany. Oczywiście podczas audytów odwiedzane są gospodarstwa wybrane przez audytorów, które podczas takiej kontroli audytorskiej muszą udokumentować cały proces. Na tym etapie za rolników odpowiedzialne są zakłady i spółdzielnie mleczarskie, które ten proces wdrażają.

– opisuje dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Standard cieszy się również dużą popularnością. Wiele polskich firm produkuje mleko bez GMO i – słusznie – uważa to za atut.

Dzisiaj mamy 82 wydane certyfikaty i ponad 250 firm w procesie, które oczekują lub są w trakcie certyfikacji. Wśród tych, które przeszły już ten proces i otrzymały nasz certyfikat są takie zakłady jak spółdzielnia mleczarska Mlekovita, spółdzielnia mleczarska Piątnica, należą do nich także podmioty prywatne. Zainteresowanie tą procedurą jest naprawdę duże.

– dodaje Maliszewska.

 Ptasia grypa – ważny komunikat dotyczący obszarów wysokiego ryzyk

swiatrolnika.info 2023