O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

POLSKA NA SERIO - BIZNES

08-12-2022

Autor: Świat Rolnika

Maliszewska: Copa-Cogeca jest silną i prężnie działającą organizacją

Agnieszka Maliszewska w wywiadzie dla naszego serwisu wyjaśniła jak ważną dla polskich i unijnych rolników jest organizacja Copa-Cogeca. 

Dyrektor Polskiej Izby Mleka w rozmowie z Moniką Przeworską podkreśliła, że organizacja zrzesza zarówno miliony rolników, jak i tysiące spółdzielni rolniczych. Opisała również jej historię oraz działalność w interesie europejskich rolników w Brukseli.

Copa-Cogeca zrzesza ponad 22 miliony rolników

Agnieszka Maliszewska wyjaśniła, że Copa-Cogeca zrzesza miliony rolników i tysiące spółdzielni rolniczych z bardzo wielu gałęzi gospodarczych.

“Copa-Cogeca to największa organizacja, która zrzesza zarówno rolników, jak i spółdzielnie rolnicze. Ponad 22 miliony rolników to osoby, które są objęte wsparciem w działaniach prowadzonych przez organizację, a także tysiące spółdzielni rolniczych różnego rodzaju. W Polsce oczywiście mamy najsilniejszą spółdzielczość – spółdzielczość mleczarską. Natomiast w innych krajach Unii Europejskiej ta spółdzielczość jest wieloproduktowa albo produkująca lub zrzeszająca rolników z bardzo wielu gałęzi. Czy jest to ważne? Niezwykle, dlatego że dzisiaj decyzje dotyczące przyszłości sektora rolno-spożywczego zapadają w Brukseli” – powiedziała Maliszewska.

Dyrektor Polskiej Izby Mleka podkreśliła, że organizacja ma ogromną historię i bagaż doświadczeń za sobą.

“Copa-Cogeca jest to organizacja, która została stworzona już grubo ponad 60 lat temu. Ma ogromną historię, ale też jej historia wiąże się z niezwykłe niezwykle też wielkim bagażem doświadczeń, a też tym wszystkim, co jest tak naprawdę efektem tej ciężkiej pracy” – wyjaśniła.

Organizacja ma silną pozycję w Brukseli

Agnieszka Maliszewska opowiedziała, w jaki sposób funkcjonuje Copa-Cogeca w Brukseli i jakie prawa mają poszczególne kraje. 

“Spróbuję jak najbardziej obrazowo powiedzieć, jak to funkcjonuje. W Brukseli jest sekretariat Copy-Cogeci, tej części, która się składa na część rolniczą Copa i Cogeca, czyli ta część, która zrzesza spółdzielnie. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, a także w dużo krajów, które nie są we Wspólnocie, lecz są zlokalizowane na terenie Europy, mają prawo jako członek statutowy albo członek wspierający być częścią tej ogromnej organizacji” – wyjaśniła.

Zdaniem dyrektor Polskiej Izby Mleka Copa-Cogeca to obecnie najsilniejsza organizacja działająca w Europie i mająca największy wpływ decyzje podejmowane przez Komisję czy Parlament Europejski

“Bez wątpienia jest to dzisiaj najsilniejsza i mająca największy wpływ na podejmowane decyzje na poziomie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego organizacja. Jej pozycja jest tak silna, że zawsze przed radą ministrów na przykład Unii Europejskiej minister przewodniczący w danym półroczu Radzie Europejskiej, spotyka się z prezydentem albo z wiceprezydentem Copy i Cogeci po to, żeby przedyskutować najważniejsze decyzje albo najważniejsze tematy, jakie będą podejmowane w danym miesiącu na radzie, która się odbywa za kilka godzin po tym spotkaniu. Dziś organizacja jest na tyle prężna i na tyle silnie działająca, że każdy dokument, który trafia na pod obrady czy to Parlamentu, czy Komisji Europejskiej jest opiniowany przez Copę i Cogecę. Dyskutujemy z komisarzami – nie tylko z komisarzem ds. rolnictwa – ale też z tymi, którzy są odpowiedzialni za kształtowanie tego wszystkiego, co wpływa na unijną politykę rolną.” – powiedziała.

Oglądaj także: Piechociński: Polska jest bramą wjazdową Nowego Jedwabnego Szlaku

swiatrolnika.info 2023