PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / WPR – organizacje skupione w Copa-Cogeca apelują o kompromis

WPR – organizacje skupione w Copa-Cogeca apelują o kompromis

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-06-22 19:00:00
WPR

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych liczy na zakończenie w tym miesiącu negocjacji nad przyszłością WPR. Apeluje o rozsądny kompromis, który pozwoli rolnikom na produkcję zdrowej i bezpiecznej żywności zgodnie z zasadami ochrony środowiska i klimatu.

WPR – jakie są obecnie rozbieżności?

Dotychczasowe wyniki rozmów są rozczarowujące głównie z powodu nieprzejednania Komisji Europejskiej i jej wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, który zamiast być uczciwym pośrednikiem w negocjacjach między Radą Europejską a Parlamentem Europejskim stał się ich stroną.

Potrzebujemy jak najszybciej decyzji w postaci porozumienia politycznego ministrów i głosowania nad nim w Parlamencie Europejskim. Czas działa na naszą niekorzyść

– mówi Marian Sikora przewodniczący Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Do uzgodnienia pozostało jeszcze kilka najbardziej kontrowersyjnych tematów reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Pierwszy dotyczy tego ile pieniędzy z I filara WPR, czyli dopłat bezpośrednich, przeznaczyć na eko schematy. Wydaje się, że strony ostatecznie spotkają się w połowie drogi i będzie to próg 25 procent. Do rozstrzygnięcia pozostaje także sprawa wprowadzenia kilkuletniego okresu przejściowego, po którym ten przepis wejdzie w życie oraz pytanie co zrobić z niewykorzystanymi funduszami na ten cel.

Dyskusja dotyczy także podziału pieniędzy z II filara. Negocjatorzy muszą rozstrzygnąć ile z nich przeznaczyć na obowiązkowe programy rolno-środowiskowe. Mówi się o wydatkach na ten cel między 30 a 37 procent.

Reforma WPR wprowadzi także nowe zasady warunkowości, które będą łączyć obecne zasady zazieleniania i wzajemnej zgodności (cross compliance). Wszyscy beneficjenci unijnych dotacji będą zobowiązani do przestrzegania norm dobrej kultury rolnej (GAEC). Spory trwają wokół norm GAEC 8 (zmianowanie) oraz GAEC 9 (minimalny udział gruntów rolnych przeznaczanych na cele nieprodukcyjne).

Jesteśmy zwolennikami „Europejskiego Zielonego Ładu” oraz rozumiemy jakie są oczekiwania konsumentów, ale jednocześnie prosimy, żeby pamiętać, że jesteśmy przede wszystkim producentami żywności. A zrównoważona produkcja musi zawierać elementy, nie tylko środowiskowe, ale także ekonomiczne i społeczne

– powiedział M. Sikora z FBZPR.

Czytaj też: Senat poparł bez poprawek ustawę ws. Krajowej Spółki Cukrowej

WPR – udane spotkanie Copa-Cogeca z Prezydencją

Prezydium Copa spotkało się z MariąWPR Copa Cogeca 02 do Céu Antunes, minister rolnictwa Portugalii, przewodniczącą Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Rozmowa dotyczyła aktualnego stanu negocjacji trójstronnych w sprawie przyszłej WPR. Copa-Cogeca wyraziła uznanie dla dotychczasowych wysiłków Pani Minister i obiecała dalszy aktywny udział w negocjacjach. Prezydencja portugalska dąży do zamknięcia reformy WPR do końca tego miesiąca.

Uważam, że w ramach negocjacji, przy wsparciu Komisji Europejskiej, znajdziemy punkt równowagi między dwoma współprawodawcami. Zdecydowanie istnieje wyraźne zaangażowanie wszystkich instytucji. Przyszły tydzień będzie pracowity, zwłaszcza z Parlamentem Europejskim

– powiedziała minister Maria do Céu Antunes.

Organizacje skupione w Copa-Cogeca wyraziła poparcie dla działań Prezydencji i wyraziły nadzieję, że uda się do końca miesiąca osiągnąć niezbędny kompromis. Zwrócono uwagę, że Komisja Europejska cały czas nie przedstawiła oceny skutków wprowadzenia „Europejskiego Zielonego Ładu” w rolnictwie.

W reformie WPR kluczowe znaczenie ma przejście w kierunku większej integracji celów środowiskowych i klimatycznych, odzwierciedlające większą troskę społeczną, przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności rolników, tak aby nikogo nie pozostawić w tyle

– podsumowała minister M. do Céu Antunes.

fbzpr.org.pl/fot.Pixabay