PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Ukraina coraz bliżej Unii Europejskiej. Otrzyma status kandydata?

Ukraina coraz bliżej Unii Europejskiej. Otrzyma status kandydata?

Autor: Tomasz Racki 2022-03-01 11:49:00
Ukraina unia proces akcesyjny

Ukraina szybko może stać się członkiem Unii Europejskim. W tej sprawie nadzwyczaj pilną interwencję podejmuje już Parlament Europejski.

Parlament Europejski we wtorek w rezolucji wezwie „instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej” – wynika z projektu tego dokumentu zamieszczonego na stronach PE. Prezydenci ośmiu państw Europy Środkowo-Wschodniej opowiedzieli się za szybkim wstąpieniem Ukrainy do UE. Wezwali państwa członkowskie do umożliwienia instytucjom UE podjęcia kroków dla natychmiastowego przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego i rozpoczęcia procesu negocjacji.

Ukraińcy mogą szybko wstąpić do UE

List otwarty prezydentów Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii i Bułgarii to odpowiedź na wniosek Ukrainy o przystąpienie do UE, który podpisał w poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski.

"My, Prezydenci państw członkowskich UE: Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Słowenii wyrażamy głębokie przekonanie, że Ukraina zasługuje na otrzymanie natychmiastowej perspektywy przystąpienia do UE" – napisali przewódcy w liście otwartym opublikowanym w poniedziałek na stronie kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.

Dlatego, jak dodali, wzywają "Państwa Członkowskie UE do mobilizacji wsparcia politycznego na najwyższym szczeblu dla Ukrainy i umożliwienia instytucjom UE podjęcia kroków w celu natychmiastowego przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE i rozpoczęcia procesu negocjacji".

"W tym krytycznym momencie ponawiamy wyrazy naszej pełnej solidarności z Ukrainą i jej narodem" – podkreślili prezydenci ośmiu państw.

Sygnatariusze listu to w większości państwa, które wraz z Polską wstępowały do Unii Europejskiej w 2004 roku (Bułgaria wstąpiła trzy lata później).

Zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej, wniosek o członkostwo w UE może złożyć każde państwo europejskie, które szanuje i zobowiązuje się wspierać wartości wymienione w art. 2 traktatu. Chodzi m.in. o poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, a także poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

O wniosku akcesyjnym zainteresowane państwo powinno poinformować Parlament Europejski oraz parlamenty narodowe i skierować go do Rady UE. Zgodnie z art. 49 TUE Rada stanowi w tej sprawie jednomyślnie po zasięgnięciu opinii Komisji Europejskiej oraz po otrzymaniu zgody Parlamentu Europejskiego, udzielonej większością głosów jego członków. Brane są pod uwagę są przy tym kryteria kwalifikacji uzgodnione przez Radę Europejską.

Warunki przyjęcia i wynikające z tego przyjęcia dostosowania w Traktatach stanowiących podstawę Unii są następnie przedmiotem umowy między państwami członkowskimi a państwem ubiegającym się o członkostwo. Umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie umawiające się państwa, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. 

Ukraina z unijną pomocą

PE ma w rezolucji potępić „nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i jej inwazję, a także udział Białorusi w tej agresji na Ukrainę”.

Wezwie też Federację Rosyjską do natychmiastowego zakończenia wszelkiej działalności wojskowej na Ukrainie, bezwarunkowego wycofania wszystkich sił zbrojnych i paramilitarnych oraz sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy oraz do pełnego poszanowania integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

PE w rezolucji ma też z zadowoleniem przyjąć aktywne podejście rządów Polski, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Mołdawii do utrzymania otwartych granic i zapewnienia środków ewakuacji, schronienia, pomocy w nagłych wypadkach, pomocy medycznej i azylu osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie i potencjalnymi prześladowaniami.

Ukraina jednoczy Parlament Europejski

Była szefowa MSZ, europosłanka Anna Fotyga (PiS), która pracowała nad rezolucją, podkreśliła, że prace nad dokumentem były prowadzone w trybie pilnym. „Zamiarem było pokazanie wyraźnego sygnału jedności Parlamentu Europejskiego we wsparciu dla Ukrainy i potępieniu prezydenta Rosji. Udało się to, i w sposób, które jest dla wszystkich zadowalający. (…) Mówimy w rezolucji o statusie kandydackim Ukrainy” – powiedziała.

W rezolucji PE ponawia wezwanie do znacznego zmniejszenia zależności energetycznej, w szczególności od rosyjskiego gazu, ropy i węgla, m.in. poprzez dywersyfikację źródeł energii, w tym rozbudowę terminali i tras dostaw LNG. Wzywa też do definitywnego porzucenia projektu gazociągu Nord Stream 2 i w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje decyzję niemieckiego rządu o wstrzymaniu certyfikacji tego połączenia.

Czytaj także: Wojna na Ukrainie – pierwsze gospodarcze skutki

PAP/fot. pixabay


Dworczyk: Efektywny transport zboża z Ukrainy wymaga czasu

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-27 23:00:00

Piotr Lisiecki: Polska nigdy nie będzie wolna od ptasiej grypy

Autor: Oliver Pochwat 2022-06-27 19:00:00

Sasin: Krajowa Grupa Spożywcza zostanie poszerzona o kolejne podmioty

Autor: Świat Rolnika 2022-06-27 11:30:00

BULT SMOGOWICZE