PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Białoruskie embargo uderzy w sadownictwo. Analiza polskich strat

Białoruskie embargo uderzy w sadownictwo. Analiza polskich strat

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-01-19 09:30:18
Białoruskie embargo

Eksperci nie mają wątpliwości – białoruskie embargo uderzy w polskie rolnictwo i pogłębi negatywne skutki embarga rosyjskiego dla krajów UE z 2014 roku.

Polska delegacja podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa zwróciła się do Komisji Europejskiej o monitorowanie sytuacji związanej z embargiem oraz o podjęcie działań zapobiegających stratom w sektorze rolnym. Embargo uderzy głównie w polską produkcję ogrodniczą. Embargo może pogłębić problemy związane z zarządzaniem tą produkcją w Polsce, co może również przełożyć się na sytuację na rynku UE. Jak wskazuje Związek Sadowników RP, w latach 2020-2021 największy udział w wartości polskich artykułów rolno-spożywczego eksportowanych do Białorusi  miały jabłka. Udział ten wyniósł odpowiednio 18,4% i 16,3%.

Białoruskie embargo uderzy w polskie rolnictwo

Białoruskie embargo będzie skutkowało pogłębieniem Bialoruskie embargo jablka 02negatywnych skutków rosyjskiego zakazu, obowiązującego od 2014 odnośnie do krajów UE. Jak wskazuje Związek Sadowników RP, przed wprowadzeniem embarga na import niektórych produktów rolno-spożywczych z krajów UE w 2014 r. przez Federację Rosyjską, Rosja była jednym z największych rynków zbytu dla polskich owoców i warzyw. Później rolę  odbiorcy tej grupy towarowej przejęła właśnie Białoruś.

W 2020 r. wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego na Białoruś wyniosła 252,4 mln euro. W okresie styczeń-październik 2021 r. było to 194,0 mln euro. Wartości eksportu i udziały w łącznym wolumenie polskiego eksportu
produktów w okresie styczeń-październik 2021 r. przedstawiały się następująco:

a) gruszki – 15,4 mln euro i blisko 83%;
b) jabłka – 31,8 mln euro i ok. 14%,
c) świeże truskawki – 4,5 mln euro i ponad 70%;
d) wiśnie i wiśnie mrożone – 8,3 mln euro i ok. 2 tys. 30% (Białoruś była
drugim co do wielkości odbiorcą po Niemczech pod względem wolumenu);
e) warzywa mrożone – 12,5 mln euro i ok. 6%

Białoruskie embargo uderzy głównie w polską produkcję ogrodniczą. Embargo może pogłębić problemy związane z zarządzaniem tą produkcją w Polsce, co może również przełożyć się na sytuację na rynku UE. Jak wskazuje Związek Sadowników RP, w latach 2020-2021 największy udział w wartości polskich artykułów rolno-spożywczego eksportowanych do Białorusi  miały jabłka. Udział ten wyniósł odpowiednio 18,4% i 16,3%.

Czytaj też: Białoruś szykuje embargo. Czy uderzy w polskich rolników?

polskiesadownictwo.pl/fot.pixabay


Jan Krzysztof Ardanowski: Rolnicy oczekują stabilnych i wysokich cen zbóż

Autor: Oliver Pochwat 2022-06-30 13:00:00

Szczepan Wójcik: Jesteśmy w czołówce państw z blokowanymi inwestycjami

Autor: Świat Rolnika 2022-06-30 11:00:00

Duda: Bezpieczeństwo żywnościowe jednym z tematów szczytu NATO

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-29 18:30:00

BULT SMOGOWICZE