O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Blog

22-06-2017

Autor: Świat Rolnika

Śniegula: To my zapoczątkowaliśmy tę dobrą zmianę

Solidarność Rolników Indywidualnych niezmiennie od wielu lat stoi w obronie interesów polskich rolników. A tradycje związane z obroną dziedzictwa, jakim jest polska ziemia, czy lasy są ważnym aspektem, o który zabiegają działacze organizacji. Nie ma możliwości zrealizowania żadnej z podjętych inicjatyw, gdy nie będzie współpracy między instytucjami odpowiedzialnymi za interesy przedstawicieli polskiej wsi – tłumaczy Andrzej Śniegula

Solidarność Rolników Indywidualnych niezmiennie od wielu lat stoi w obronie interesów polskich rolników. A tradycje związane z obroną dziedzictwa, jakim jest polska ziemia, czy lasy są ważnym aspektem, o który zabiegają działacze organizacji. Nie ma możliwości zrealizowania żadnej z podjętych inicjatyw, gdy nie będzie współpracy między instytucjami odpowiedzialnymi za interesy przedstawicieli polskiej wsi.

 

– Oczekiwania wobec Ministerstwa mamy olbrzymie, a teraz tak się stało, że coś powinno nastąpić już, a jeżeli są zaniedbania daleko idące to jest rzeczą niemożliwą, żeby coś zrobić od razu. Temu rządowi musimy dać szansę, na co mamy w tej chwili dwa lata

 

– wyjaśnia Andrzej Śniegula, wiceprzewodniczący Solidarności RI woj. łódzkiego.

Dodaje przy tym, że od czasu zmian w strukturach władzy w Polsce nastąpiło już wiele ulepszeń i reform w zakresie polskiego rolnictwa i środowiska. Jako przykłady wskazuje wprowadzenie ustaw o ochronie polskiej ziemi i lasów. Są to aspekty związane z globalną polityką kraju, które dają wydźwięk w indywidualnych przypadkach. Warto dodać, że związek stara się reagować na problemy konkretnych regionów naszego kraju.

 

– Jesteśmy inicjatorami produktu wysokiej jakości. A od wyprodukowania aż do sprzedaży, nasz polski produkt ekologiczny, wolny od GMO sprawia, że jesteśmy krajem, który zasługuje na uwagę w Europie i świecie

 

– dodaje Andrzej Śniegula

Stąd dodatkowym oczekiwaniem względem poszczególnych ministerstw jest podejmowanie działań, które będą przyczyniały się do promocji polskiej żywności poza granicami naszego kraju. Jak wspomniał wiceprzewodniczący Solidarności, potencjałem polskiej gospodarki produkowane przez rodzimych rolników. Natomiast uwzględnienie świadomości społecznej oraz surowców wysokiej jakości, to czynniki decydujące o naszej przyszłości.

 

reporter: Kalina Brzozowska
zdjęcia i montaż: Barbara Goliasz/swiatrrolnika.ifo
foto: swiatrolnika.info

swiatrolnika.info 2023