O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

19-08-2022

Autor: Karol Pepliński

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Wnioski tylko do końca sierpnia

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

ARiMR przypomina, że tylko do 31 sierpnia, drugi raz w tym roku, rolnicy mogą składać w urzędach gmin lub miast wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze.

Agencja dodaje, że maksymalne wsparcie oblicza się w dwóch etapach. W pierwszym wyliczany jest iloczyn kwoty 110 zł oraz liczby hektarów użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. W drugim etapie obliczany jest iloczyn kwoty 40 zł oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) posiadanych przez rolnika w 2021 roku. Suma obu tych kwot stanowi limit pomocy. 

Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Wnioski od rolników, którzy chcą odzyskać zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, wykorzystane do prac w gospodarstwie, przyjmują właściwe miejscowo urzędy gmin lub miast. Wśród dokumentów powinny się znaleźć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r., a w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez posiadaczy bydła załącznik powinna stanowić informacja o dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) bydła z ubiegłego roku.

Dane te rolnik może uzyskać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na siedzibę stada. W tym celu wystarczy złożyć Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Czytaj też: MRiRW: W razie potrzeby zwrot akcyzy będzie wyższy

ARiMR/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023