O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

27-03-2022

Autor: Karol Pepliński

Zwalczanie chwastów w kukurydzy często jest konieczne

Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Początkowo kukurydza rośnie bardzo wolno, co czyni ją wrażliwą rośliną  na zachwaszczenie i konieczne jest zwalczanie chwastów w kukurydzy.

Główne chwasty dwuliścienne występujące w kukurydzy to komosa biała, szarłat szorstki, psianka czarna, ostrożeń polny, powój polny, chaber bławatek oraz chwasty jednoliścienne: chwastnica jednostronna, włośnice, perz właściwy. Podczas siewu kukurydzy w drugiej i trzeciej dekadzie kwietnia pojawiają się również inne chwasty dwuliścienne charakterystyczne dla zbóż ozimych lub jarych: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, tobołki polne, maruna bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity, rdest powojowy, rdest plamisty, rzodkiew świrzepa, stulicha psia, gorczyca polna, przytulia czepna, niezapominajka polna.

Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Największe zagrożenie zachwaszczeniem obserwuje się w fazie dorastania rośliny do fazy 4-6 liści. Zwalczanie chwastów w kukurydzy powinno być kompleksowe, polegające na odchwaszczaniu przedplonu, wykonaniu pełnego zespołu uprawek pożniwnych, wczesnej orce przedzimowej, wczesnym wykonaniu uprawek przedsiewnych z użyciem bron i włók, mechanicznym pielęgnowaniu zasiewów oraz stosowaniu herbicydów.

Przy prostej uprawie stosowanie herbicydów jest główną metodą zwalczania chwastów. W oparciu o wiedzę o gatunkach chwastów występujących na polu i ich podatności na określony herbicyd, hodowcy powinni opracować własny program ochrony chwastów zgodnie z Zaleceniami Ochrony Roślin.

W celu zwalczania komosy białej, szarłatu szorstkiego, przytulii czepnej, ognichy i innych gatunków chwastów dwuliściennych można zastosować herbicydy w fazie 2-4 liści kukurydzy i chwastów. Chwastnicę jednostronną oraz ww. chwasty dwuliścienne można zwalczyć wykonując zabieg zaraz po zasiewie. Do uciążliwych chwastów należy psianka czarna, ale większość herbicydów stosowanych w kukurydzy zwalcza ją skutecznie za wyjątkiem triazyn, na które jest odporna.

zwalczanie chwastów w kukurydzy

Czytajmy etykiety

Metodą pośrednią pomiędzy nawożeniem gleby a aplikacją nalistną jest aplikacja glifosatu przed wschodami kukurydzy a po wschodach chwastów. Glifosat może być stosowany samodzielnie lub zmieszany z preparatami zawierającymi acetachlor.

Jednak zawsze należy  przestrzegać zaleceń podanych w instrukcjach stosowania herbicydów, obejmujących informacje na temat możliwości łączenia herbicydów z adiuwantami, technik przygotowania mieszanek oraz stopnia zwalczania chwastów przez dany środek.

Ponieważ kukurydza jest jedną z najbardziej reprezentatywnych uprawianych roślin, reakcje na poszczególne herbicydy mogą być różne. Dlatego przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z etykietami i instrukcjami na opakowaniu, dodatkowo sprawdzić wrażliwość odmiany na dany herbicyd i zapewnić skuteczną ochronę plantacji.

Czytaj też: Kukurydza potrzebna od zaraz. Dotychczas dostarczała ją Ukraina...

cdr.gov.pl/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023