O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

26-12-2022

Autor: Polska Agencja Prasowa

Polacy coraz częściej wybierają umowy o dzieło. Szukają oszczędności?

ZUS Umowy o dzieło

Według raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszych trzech kwartałach umowy o dzieło zostały zgłoszone w liczbie około 1,3 mln. 

Oznacza to wzrost o ok. 6,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Największa grupa wykonawców umów o dzieło to mężczyźni w wieku 30–39 lat. Z raportu wynika, że na przestrzeni trzech pierwszych kwartałów 2022 r., największa liczba formularzy RUD została złożona we wrześniu 2022 r. – 102,7 tys. 

Umowy o dzieło coraz częstszą formą zatrudnienia?

Przepisy Tarczy Antykryzysowej od 1 stycznia 2021 r. wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło. Zobowiązani przekazują informację na formularzu RUD. Wpisują do niego dane swoje oraz wykonawcy umowy o dzieło, a także datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania tej umowy oraz jej przedmiot. Na jednym formularzu RUD zamawiający może wpisać maksymalnie 10 umów zawartych z tym samym wykonawcą.

"W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku przekazano do ZUS 853,6 tys. formularzy RUD, na których zgłoszono 1,27 mln umów o dzieło. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost składanych formularzy RUD o 8 proc., a liczby zawieranych umów o dzieło o 6,5 proc" – poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

"Dzięki rejestrowi wreszcie wiemy, ile w Polsce zawarto umów o dzieło, z kim oraz w jakich branżach. To nieocenione informacje dla państwa. Na pewno będą one pomocne do budowania polityki gospodarczej i tej związanej z rynkiem pracy. Jeszcze kilka miesięcy temu nie posiadaliśmy tej podstawowej wiedzy, co rodziło wiele problemów np. przy tworzeniu ustaw. Nikt nie był bowiem w stanie oszacować skutków finansowych po zmianach pewnych przepisów" – podkreśliła szefowa ZUS.

Z raportu wynika, że na przestrzeni trzech pierwszych kwartałów 2022 r., największa liczba formularzy RUD została złożona we wrześniu 2022 r. – 102,7 tys. Zawierały one informacje o 140,8 tys. umów i zostały przekazane przez 18,9 tys. podmiotów.

Jak podał ZUS, od 1 stycznia do 30 września 2022 r. 62,9 tys. podmiotów zgłosiło umowy o dzieło na formularzu RUD. Największą grupę stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS. Stanowili 97 proc. podmiotów, które to zrobiły. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 1 145. Jest to 1,8 proc. ogółu zgłaszających.

ZUS Umowy o dzieło

Umowy najczęściej zawierano z obywatelami Ukrainy

Największa grupa wykonawców umów o dzieło to mężczyźni w wieku 30–39 lat. Było ich 68,8 tys. Stanowi to 25 proc. wszystkich zgłoszonych. Umowy o dzieło najczęściej zawierano na 8 dni.

Umowy o dzieło zawierano również z cudzoziemcami. Stanowili oni 5,48 proc. wszystkich wykonujących takie umowy. Najczęściej zawierano umowy z obywatelami: Ukrainy 41 proc., Białorusi 14,7 proc., Niemiec 4,3 proc., Wielkiej Brytanii 3,5 proc., Rosji 3,3 proc., USA 2,7 proc., Włoch 2,3 proc., Francji 2 proc., Pakistanu 1,8 proc., Hiszpanii 1,6 proc., Czech 1,5 proc., Indii 1,1 proc., Gruzji 1,1 proc.

Najwięcej osób wykonujących umowy o dzieło zostało wykazanych w sekcji "działalność profesjonalna, naukowa i techniczna" – 68 677 wykonawców (20,15 proc.). Na dalszych miejscach jest "informacja i komunikacja” – 67 172 wykonawców (19,71 proc.), "działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją" – 46 990 wykonawców (13,79 proc.), "edukacja" – 42 351 wykonawców (12,43 proc.), "pozostała działalność usługowa" – 34 961 wykonawców (10,26 proc.), "przetwórstwo przemysłowe" – 14 278 wykonawców (4,19 proc.), "administracja publiczna i obrona narodowa"; "obowiązkowe zabezpieczenia społeczne" – 14 147 wykonawców (4,15 proc.).

Umowy o dzieło zgłaszano przede wszystkim na PUE ZUS. W ten sposób przekazano 740,2 tys. formularzy RUD. Jest to 86,7 proc. ogółu zgłoszeń. Drugim najczęstszym sposobem składania formularza RUD była przesyłka pocztowa. Tak złożono 101,8 tys. tych formularzy. Stanowiło to 11,9 proc. ogółu zgłoszeń. Rzadko składano je osobiście na sali obsługi klientów – tylko 1,4 proc. z nich.

Czytaj też: Prezes ZUS: Najniższa emerytura w Polsce wynosi... 10 gr

PAP/fot.Pixabay/Wikimedia

swiatrolnika.info 2023