Talk icon

Informacje

13-01-2021

Autor: Monika Faber

Znakowanie żywności pod lupą Solidarnej Polski! Ważna interpelacja

Znakowanie żywności

Posłowie Solidarnej Polski: Norbert Kaczmarczyk, Janusz Kowalski i Mariusz Gosek złożyli interpelację w sprawie zharmonizowanego europejskiego systemu regulującego znakowanie żywności. Jest to kwestia o ogromnym znaczeniu dla konkurencyjności polskich produktów spożywczych zarówno na rynku unijnym, jak i krajowym.

Znakowanie żywności – jak to działa?

Obowiązujący dziś w państwach Unii Europejskiej stan prawny przewiduje, że każda paczkowana żywność wprowadzana do obrotu w UE i przeznaczona dla konsumentów musi być opatrzona informacją o wartości odżywczej, zgodnie z wymogami określonymi w art. 30–34 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Art. 35 powyższego rozporządzenia zezwala na dodatkowe i dobrowolne powtórzenie wartości energetycznej lub ilości składników odżywczych wyrażonych w inny sposób lub przedstawionych za pomocą form graficznych albo symboli. Takie dodatkowe formy wyrażania i prezentacji są powszechnie znane jako „oznaczenie wartości odżywczej z przodu opakowania” – pisze poseł Kowalski.

Obecnie na rynku unijnym istnieje sześć schematów umieszczanych z przodu opakowania, opracowanych lub zatwierdzonych przez organy sektora publicznego. Komisja Europejska opracowała raport opisujący wszystkie te systemy, na podstawie którego ma zamiar przed końcem 2022 r. wprowadzić na szczeblu unijnym zharmonizowane obowiązkowe oznaczanie wartości odżywczej z przodu opakowania – dodaje.nutri score 2

Znakowanie żywności według francuskiego systemu?

Komisja Europejska w swoich stanowiskach wyróżniła system oznaczania wartości odżywczej produktów wykorzystujący kodowanie kolorami, co w istocie wskazuje, że za najbardziej odpowiedni uważa francuski system Nutri-Score – czytamy w komunikacie.

Francuski system Nutri-Score różnicuje produkty, przypisując im kolory i litery od A (zielony) do E (czerwony), gdzie A to produkty najzdrowsze, a E to artykuły spożywcze niekorzystne wpływające na zdrowie człowieka. System Nutri-Score budzi wiele wątpliwości - jest to system arbitralny, który nadmiernie upraszcza ocenę żywności – czytamy dalej.

Francuski system Nutri-Score nie uwzględnia kwestii dziennej referencyjnej wartości spożycia i klasyfikuje żywność opierając się na ogólnym progu zawartości niepożądanych składników (sól, cukry, tłuszcze, wartość kaloryczna). Tym samym faworyzowany przez KE system Nutri-Score dyskryminuje producentów żywności spożywanej w niedużych ilościach. Francuski system Nutri-Score nisko ocenia żywność odzwierzęcą, m.in: wyroby mięsne, sery i mleko – tłumaczą parlamentarzyści.

Można odnieść wrażenie, że system Nutri-Score powstał zgodnie z preferencjami kilku koncernów spożywczych, które z korzyścią dla siebie chciałyby kształtować nawyki żywieniowe konsumentów taki sposób, aby w konsekwencji czerpać z tego ogromne zyski. Nie ma wątpliwości, że wprowadzenie tego systemu na terenie całej UE uderzałoby w interesy polskich producentów, których żywność oznaczona jako mniej zdrowa, byłaby poddana dyskryminacji – dodają.

Arbitralność i upraszczanie francuskiego systemu Nutri-Score wzbudziły sprzeciw wśród 7 państw członkowskich UE - Włochy, Grecja, Cypr, Węgry, Łotwa i Rumunia zawiązały koalicję, której przedstawiciele w Parlamencie Europejskim napisali list otwarty do KE. W liście otwartym do KE europosłowie 7 państw koalicji wezwali do opracowania zharmonizowanego, niedyskryminującego i opartego na dowodach systemu oznakowania, w którym priorytetem jest wzmocnienie pozycji konsumentów, a nie zysk. Modelem, który odpowiada zrzeszonym przeciwnikom francuskiego systemu Nutri-Score, jest włoski Nutrinform. System Nutriform nie ocenia produktu, lecz informuje jedynie o ilości poszczególnych składników odżywczych w porcji artykułu spożywczego wraz z odpowiadającą im dzienną referencyjną wartością spożycia – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Szczepionka dla norek i jenotów opracowywana w Finlandii

Znakowanie żywności – włoski model Nutrinform

Włoski model Nutrinform ma zdecydowanie bardziej obiektywny charakter niż francuski system Nutri-Score.

Polska do tej pory nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, choć jest to kwestia o ogromnym znaczeniu dla konkurencyjności polskich produktów spożywczych, nie tylko na rynku unijnym, ale także krajowym – czytamy.

Znakowanie żywności – interpelacja

W związku z powyższym posłowie Norbert Kaczmarczyk i Mariuszem Gosek i Janusz Kowalski zwrócili się do Pana Ministra Grzegorza Pudy z następującymi pytaniami:

Czy w Ministerstwie planuje się podjęcie działań i zajęcie oficjalnego stanowiska na forum Unii Europejskiej w sprawie toczącego się sporu o wprowadzenie na terenie całej UE jednolitego systemu oznaczania wartości odżywczej produktów spożywczych z przodu opakowania?

Czy Ministerstwo planuje wdrożenie w Polsce obowiązującego system znakowania żywności przed wprowadzeniem jednolitego mechanizmu dla całej Unii Europejskiej? Czy rozważane jest wprowadzenie na terenie Polski włoskiego systemu Nutrinform jako obowiązującego?

Czy planuje się podjęcie rozmów z przedstawicielami koalicji sprzeciwiającej się Nutri-Score, w tym z krajami z Grupy Wyszehradzkiej?

FB/fot. materiały prasowe

 

swiatrolnika.info 2022