Talk icon

Informacje

01-02-2021

Autor: Monika Faber

Zioła i przyprawy – kontrola jakości handlowej IJHARS

Zioła i przyprawy

W III kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej, która objęła zioła i przyprawy (w tym jedno- i wielkoskładnikowych produktów). Objęto nią łącznie 86 podmiotów, w tym 45 podmiotów zajmujących się produkcją, konfekcjonowaniem i składowaniem oraz 41 sklepów detalicznych.

Zioła i przyprawy – cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 136 partii. Ze względu na niewłaściwy wygląd (obecne nieliczne suszone liście i kwiatostany lebiodki, dominujące rozdrobnione liście innych roślin) oraz nietypowy smak i zapach zakwestionowano 2 partie oregano (1,5% partii poddanych kontroli).

Czytaj także: Hodowcy norek z Danii otrzymają gigantyczne odszkodowania! To niemal 11,5 mld złotych!

Zioła i przyprawy – parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 135 partiach, z czego 7 zakwestionowano (5,2%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. niepotwierdzenia tożsamości gatunkowej (obecność obcych części roślinnych lub cech diagnostycznych nietypowych dla danej przyprawy), niezgodnych z deklaracją poziomów parametrów (np. zawartości olejku eterycznego) i zaniżonej masy netto.uprawa ziol porady 2

Zioła i przyprawy – oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 219 partii, z czego w 55 stwierdzono nieprawidłowości (25,1%). Dotyczyły one m.in.:

• Stosowania nieprawidłowej nazwy, w tym m.in. nieadekwatnej do składu przyprawy albo zbyt ogólnej (tj. nieodzwierciedlającej części rośliny, z której otrzymano daną przyprawę).
• Braku informacji o zastosowanych procesach technologicznych (np. mieleniu) albo podania ich niezgodnie z prawdą (np. umieszczenie na opakowaniu znaku NMC dotyczącego sterylizacji parowej „Natural Microbiological Clean”, której dana przyprawa nie została poddana).
• Wprowadzania w błąd odnośnie składu wyrobu gotowego poprzez: brak wskazania w wykazie składników wszystkich użytych surowców lub wyszczególnienie ich w nieprawidłowej kolejności; umieszczanie na opakowaniach zdjęć przypraw, które nie występowały w danym produkcie; podanie deklaracji „produkt niskoprzetworzony” na mieszance przyprawowej zawierającej substancje dodatkowe.
• Podawania informacji o alergenach w nieprawidłowych sposób (np. braku ich wyróżnienia, wskazywania dodatkowych informacji poza wykazem składników).
• Sugerowania specjalnych właściwości danej przyprawy poprzez podawanie informacji typu „przyprawa naturalna” i „bez konserwantów”.
• Podawania niezgodnie z przepisami informacji o dacie minimalnej trwałości, warunkach przechowywania, ilości nominalnej i wartości odżywczej.

IJHARS/fot. Pixabay

swiatrolnika.info 2023