O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

02-10-2020

Autor: Alicja Ostrowska

Ziemia rolna – kto może ją kupić i na jakich zasadach?

Ziemia rolna zasady zakupu

Ziemia rolna to podstawa do możliwości stania się rolnikiem. Sposób wejścia w posiadanie owego terenu jest dowolny: kupno, dzierżawa, spadek, darowizna. Najpopularniejszym sposobem jest zakup nieruchomości rolnej niezależnie od rodzaju poprzedniego właściciela. Natomiast wymogów do spełnienia w kwestii późniejszego użytkowania terenu jest bardzo dużo stąd poniższy artykuł.

Ziemia rolna – sposoby jej nabycia

Aby stać się rolnikiem należy nabyć grunty, na których chcemy prowadzić swoje gospodarstwo. Nieruchomość taka można nabyć w drodze kupna, spadku, darowizny i dzierżawy. Najbardziej popularna i najprostszą formą, aby ziemia rolna weszła w nasze posiadanie jest zakup działki od rolnika lub osoby fizycznej bądź samorządu terytorialnego lub KOWR. Należy pamiętać, że podczas zakupu gruntów należy kierować się przepisami zawartymi w ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362) oraz ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 869). Ograniczenia te zostały wprowadzone, aby mogły rozwijać się rodzinne gospodarstwa, powstrzymać przekształcenia działek na budowlane oraz ograniczyć spekulacje na rynku ziemi rolnej.

Ziemi rolna, a wymogi jakie trzeba spełnić by móc ją nabyć

Ziemia rolna 05102Nabywca gruntu rolnego musi spełniać następujące wymogi: posiadać kwalifikacje rolne, zamieszkać na terenie gminy, na której znajduje się ziemia rolna, prowadzić gospodarstwo rolne. Kwalifikacje rolne można uzyskać w następujący sposób: zawodowe, zasadnicze wyksztalcenie rolne, zasadnicze/średnie/wyższe branżowe, tytuł kwalifikacyjny/zawodowy/zawodowy mistrza powiązany ze specyfiką działalności rolniczej. Co ważne, trzeba posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w rolnictwie niezależnie od wykształcenia. Wyjątkiem jest wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze, gdyż wtedy doświadczenie zawodowe musi wynosić 5 lat.

Ziemia rolna, a staż pracy rolnej

Osoba fizyczna, odbyła staż pracy jeżeli podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie min. 1ha, które było jej własnością, stanowiło użytkowanie wieczyste lub przedmiot samoistnego posiadania/dzierżawy. Ponadto mogła być zatrudniona w gospodarstwie w oparciu o umowę o pracę, spółdzielcze umowy o pracę i wykonywała pracę polegająca na prowadzeniu działalności rolniczej lub wykonując tę pracę była członkiem produkcji rolnej. Staż, który odbywa się, aby ziemia rolna weszła w nasze posiadanie, obejmuje wykonywanie rzeczy, które robi się w celu prowadzenia działalności rolniczej lub wykonywanie czynności w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Lata ta musza być potwierdzone zaświadczeniem zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Czytaj także: Protest rolników w Warszawie. “Piątka dla zwierząt” to pokaz siły Kaczyńskiego?

Ziemia rolna, a kwalifikacje rolnicze

Kwalifikacje rolnicze ich zakres w ramach wykonywania działalności rolniczej określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109, zm. z 2019 r. poz. 837). Akt prawny ten określa: jakie kierunki studiów wyższych, po ukończeniu dają wykształcenie rolnicze, które zawody pozwalała uzyskać wykształcenie średnie rolnicze, branżowe rolnicze, zasadnicze zawodowe lub branżowe rolnicze. Wykaz studiów podyplomowych, które uznaje się za powiązane z rolnictwem i umożliwiają, ale ziemia rolna stała się w naszym posiadaniu. Wszystkie tytuły mistrzowskie, kwalifikacyjne, zawodowe, które będą przydatne w działalności rolniczej oraz rodzaje dowodów, które w znaczny sposób potwierdzają posiadanie kwalifikacji rolnych.

Ziemia rolna, a pozostałe wymogi jej nabycia

Wymóg co do zamieszkania na terenie gminy, na obszarze której nabyliśmy ziemię jest spełniony jeżeli dokonamy meldunku w owej gminie, w której obszarze nasz ziemia rolna się znajduje. Przepisy te zostały określone w wymogach zawartych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn.zm.). Osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego spełnia się jeżeli: dana osoba pracuję w gospodarstwie lub bierze czynny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących owego gospodarstwa

cdr.gov.pl

swiatrolnika.info 2023