Talk icon

Informacje

30-05-2021

Autor: Tomasz Racki

Zapotrzebowanie kukurydzy na azot

Zapotrzebowanie kukurydzy na azot

Zapotrzebowanie kukurydzy na azot określa się na podstawie otrzymanych od Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wyników badań przeprowadzonych wiosną na plantacji, której próbki gleby zostały dostarczone do instytucji. Otrzymany wynik wskazuje na ilość azotu mineralnego w podłożu i pozwala wypracować rolnikowi idealny system nawożenia kukurydzy.

Zapotrzebowanie kukurydzy na azot – jak prawidłowo je wyliczyć?

Dawka azotu dla kukurydzy określona powinna być na podstawie wyników badań przeprowadzonych na wiosnę w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. W celu przeprowadzenia badania dostarcza się do powyższej instytucji próbki gleby z dwóch warstw: 0-30 cm oraz 30-60 cm i na tej podstawie zostaje ustalona zawartość azotu mineralnego w podłożu. Koszt takiej konsultacji laboratoryjnej wynosi około 30 zł. Rolnik, dzięki uzyskanym wynikom koryguje zapotrzebowanie kukurydzy na azot. Nawóz, w skąd którego wchodzi azot należy stosować bardzo umiejętnie i ostrożnie, ponieważ niedobór tego minerału spowalnia wzrost rośliny, a nadmiar opóźnia i ogranicza dojrzewanie kolb.cena kukurydzy odmiany 2

Zapotrzebowanie kukurydzy na azot – w jakim okresie wzrostu jest największe?

Początkowa faza wzrostu rośliny wykazuje niewielkie zapotrzebowanie kukurydzy na azot. Dopiero pojawienie się 4-5 liścia wzmaga popyt uprawy na powyższy pierwiastek, a z największej ilości azotu roślina ta korzysta w fazie przed kwitnieniem aż do wytworzenia się kolb. Przypada to na okres lipiec-sierpień, kiedy to odnotowuje się najbardziej intensywny przebieg mineralizacji materii organicznej w podłożu, niestety jest on niewystarczający dla kukurydzy. Wykorzystując połowę wyznaczonej na plantację dawki azotu przedsiewnie należy zastosować nawóz, z którego ten minerał jest wolno uwalniany, czyli m.in. mocznik zawierający azot w formie amidowej oraz nawozy wieloskładnikowe z azotem w postaci amonowej. Drugą dawkę stosuje się w ostatnim momencie umożliwiającym wjazd maszyny na plantację. Na sklepowych półkach dostępne są nawozy zawierające azot w formie organicznej. Należy użyć je przed siewem, ale swoje właściwości uwalniają dopiero wtedy, kiedy kukurydza potrzebuje ich najwięcej. Niestety ze względu na małe rozpowszechnienie preparatów cena stanowi największą przeszkodę w ich użytkowaniu.

Czytaj także: Opas cieląt – rachunek ekonomiczny i opłacalność

Zapotrzebowanie kukurydzy na azot, a stabilizator N-Lock

Stosując procesy nitryfikacji i denitryfikacji wpływamy na obniżenie ilości azotu. W związku z tym naukowcy opracowali stabilizator o nazwie N-Lock, który stosować można ze wszystkimi rodzajami nawozów zawierającymi azot w formie amonowej. Redukuje on wymywanie azotu o 16% oraz zmniejsza emisję gazów cieplarnianych o połowę. W efekcie daje to zwyżkę plonów kukurydzy o około 5%. N-Lock jest przeznaczony nie tylko do uprawy kukurydzy, ale i rzepaku. Można dodawać go do roztworu saletrzano-amonowego oraz gnojowicy. Stabilizator, dzięki któremu zapotrzebowanie kukurydzy na azot utrzymane jest na właściwym poziomie zadziała prawidłowo, jeżeli w przeciągu 10 dni po jego użyciu wystąpią opady deszczy w wysokości co najmniej 12 mm. Jeżeli opady nie wystąpią należy wymieszać go z glebą. Najlepszym okresem do zastosowania N-Lock, w przypadku uprawy kukurydzy, jest okres przedsiewny. Swoją aktywność wykazuje on do 12 tygodni od zastosowania.

Źródło: arimr.gov.pl

swiatrolnika.info 2022