O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

10-08-2022

Autor: Karol Pepliński

Zakłady mleczarskie przerażone! Dostawcy energii grożą ograniczeniami

zakłady mleczarskie

Związek Polskich Przetwórców Mleka (ZPPM) alarmuje, że polskie zakłady mleczarskie otrzymują pisma od dostawców energii z planami ograniczeń dostaw gazu i prądu.

Związek Polskich Przetwórców Mleka (ZPPM) dodał, że plany ograniczeń w poborze tych mediów zagrożą produkcji, ponieważ spadną do poziomów nie pozwalających na utrzymanie produkcji, magazynowania, a nawet funkcjonowania przyzakładowych oczyszczalni ścieków.

Polskie zakłady mleczarskie przerażone planem ograniczeń

Polskie zakłady mleczarskie otrzymują pisma od dostawców energii z planami ograniczeń dostaw gazu i prądu. Związek Polskich Przetwórców Mleka (ZPPM) alarmuje, że ewentualne wejście w życie przewidzianych przepisami ograniczeń nie uwzględnia specyfiki branży mleczarskiej, a same przepisy zostały przygotowane bez niezbędnej analizy potrzeb branży i niebezpieczeństw, jakie za sobą niosą takie ograniczenia.

,,Przetwórstwo mleka to specyficzna gałąź przemysłu żywnościowego, gdyż w odróżnieniu od innych branż, surowiec, czyli mleko, nie może czekać kilku dni na przetworzenie, zaś produkty gotowe na magazynowanie bez określonego poziomu dostaw nośników energii. Ograniczenie dostaw energii i gazu spowoduje przerwanie procesów produkcyjnych, co skutkować będzie niedoborem wyrobów na rynku i poważnymi stratami finansowymi dla zakładów. Nie należy zapominać, że jednocześnie straty poniosą rolnicy – producenci mleka, od których surowiec po prostu nie będzie odbierany. Wtedy pojawi się problem co zrobić z taką ilością niewykorzystanego mleka, jak go zutylizować? Obawiamy się, że konsekwencje takiej sytuacji dla środowiska naturalnego mogą być opłakane” – alarmuje Związek Polskich Przetwórców Mleka.

Z analiz przeprowadzonych na podstawie danych dostarczonych przez zakłady mleczarskie, wynika, że opisana powyżej kryzysowa sytuacja, zaistnieje w przypadku ograniczeń dostaw energii i gazu do poziomów przewidzianych w aktualnie obowiązujących przepisach, trwających dłużej niż 2-3 dni. Dlatego Związek Polskich Przetwórców Mleka (ZPPM) wystąpił ze stanowiskiem w sprawie potencjalnych ograniczeń dostaw gazu i energii elektrycznej do zakładów przetwórstwa mleka

,,Rozumiejąc powagę sytuacji, zwłaszcza w związku z trwającą wojną w Ukrainie, wraz z innymi organizacjami branżowymi zaproponowaliśmy zmiany w zasadach określonych w rozporządzeniach Rady Ministrów, co do ustalania ilości dostarczanej energii dla zakładów w przypadku wystąpienia konieczności zmniejszenia dostaw. Modyfikacja owych zasad pomogłaby w sytuacji kryzysowej utrzymać produkcję na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo żywnościowe kraju oraz zapewnienie dobrostanu zwierząt. Nasza propozycja uwzględniała zarówno potencjalną zmianę sytuacji energetycznej w kraju, jak też realne potrzeby zakładów przetwórczych” – wskazuje ZPPM.

Niestety, do dnia dzisiejszego ZPPM nie otrzymał odpowiedzi na apel.

,,Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją, w której zarówno podczas epidemii, jak i teraz, rząd nie podejmuje aktywnych działań na rzecz objęcia ochroną naszej branży przed czynnikami mającymi negatywny wpływ na działalność nie tylko zakładów przetwórczych, ale także rolników – producentów mleka. Pomimo, że nasze pisma i apele pozostają bez odpowiedzi ciągle liczymy, że branża mleczarska, jako szczególnie wrażliwa i specyficzna, zostanie oficjalnie uznana za ważną dla bezpieczeństwa żywnościowego państwa” – alarmuje ZPPM.

zakłady mleczarskie

Oglądaj też: Ekspert: Rząd Holandii wydał wyrok na holenderskie mleczarstwo

forummleczarskie.pl/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023