Talk icon

Informacje

08-10-2022

Autor: Karol Pepliński

Wyniki badań: Polski drób jest bezpieczny! ”Afera drobiowa” to wydmuszka?

Afera drobiowa

Czy tak zwana ”afera drobiowa” to medialna wydmuszka? Wskazują na to wyniki badań próbek związanych z aferą o fałszowaniu olejów dodawanych do pasz.

5 października Główny Inspektora Weterynaryjny opublikował komunikat stwierdzający, że wszystkie dotychczasowo przebadane próbki nie wykazują przekroczeń obowiązujących norm. W 352 próbkach pobranych w zakładach, które mogły paść ofiarą oszustwa polskiego oddziału firmy Berg+Schmidt, nie wykryto dioksyn, PCB, bifenyli, metali ciężkich, ani pestycydów. Wyniki badań potwierdzają wcześniejsze stanowisko Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI).

Afera drobiowa czy afera paszowa?

Przypomnijmy, że Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało czworo przedstawicieli producenta komponentów do pasz. Firma miała sprowadzać zza granicy i wprowadzać do obrotu kwasy tłuszczowe, które nie powinny być stosowane przy produkcji pasz. Informacje w tej sprawie podawały w poniedziałek Wirtualna Polska i Onet, a media określiły całą sprawę jako „afera drobiowa”

W zakładach objętych działaniami CBŚP Inspekcja Weterynaryjna pobrała próbki materiałów paszowych będących przedmiotem zainteresowania, a także gotowych pasz zawierających w składzie te materiały. Inspekcja Weterynaryjna przekazała, iż wyniki wszystkich dotychczas wykonanych badań pasz i żywności nie wskazują przekroczeń obowiązujących norm. Podkreślono, że dotyczy to zarówno próbek pobranych przez Inspekcję Weterynaryjną doraźnie, jak i również pochodzących z badań monitoringowych. Komu więc zależy na ataku na polskie drobiarstwo?

,,Przedstawiciele UPEMI podkreślają, że dotychczasowe wyniki to potwierdzenie tego, że wbrew faktom, afera nie powinna być traktowana jako „afera drobiarska”, ale paszowa. Jednocześnie zwracają uwagę na to, że polski drób jest bezpieczny dla konsumentów w kraju i zagranicą. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego ma nadzieję, że te pozytywne sygnały zostaną dostrzeżone zarówno przez kontrahentów branży drobiarskiej jak i media, które są zainteresowane rzetelnym informowaniem o kolejnych etapach śledztwa w aferze paszowej” – wskazuje Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI).

afera drobiowa

Czytaj też: Inspekcja Weterynaryjna: W paszach i żywności nie wykryto przekroczenia norm

PAP,UPEMI/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023