Talk icon

Informacje

02-07-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

Wołowina – Chiny staną się największym rynkiem w 2021 roku!

Wołowina

Silne ożywienie gospodarcze po początkowej fali pandemii COVID-19 i znaczne niedobory mięsa z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF) sprawiły, że wołowina zanotowała wzrost importu do Chin w ciągu ostatniego roku, a dynamika ta utrzymywała się w ostatnich miesiącach.

Wołowina – Dziesięciu największych dostawców zanotowało wzrost eksportu do Chin

Podczas gdy ceny wieprzowiny w Chinach znacznie spadły od Księżycowego Nowego Roku, gdy zapasy wieprzowiny się poprawiły, sama skala zwalczania loch i sporadyczne nawroty ASF sugerują, że może to być krótkotrwałe wydarzenie. Jednak spadek cen wieprzowiny nie doprowadził jeszcze do spadku cen, a sama wołowina notuje ciągłe wzrosty dostaw.

W ciągu ostatniej dekady Chiny nadal otwierały swój rynek wołowiny dla stale rosnącej listy dostawców – większość głównych producentów wołowiny z radością rozszerzyła swój handel na rynku. Od początku roku do maja wołowina zanotowała wzrost importu do Chin o 18 procent rok do roku, przy czym wszystkich 10 największych dostawców (z wyjątkiem Australii) odnotowało dwucyfrowy wzrost eksportu.

Jednak dwóch głównych dostawców, Australia i Argentyna, miało ostatnio ograniczony dostęp. W międzyczasie Stany Zjednoczone, stosunkowo nowy na chińskim rynku, widziały, jak Umowa o Wzmacnianiu Handlu Pierwszego Etapu z ChRL przekształciła się w szybko rozwijający się handel wołowiną.

Szereg problemów technicznych w Australii doprowadziło do zawieszenia siedmiu fabryk mięsa w 2020 roku, które nie są jeszcze wymienione jako dostawcy. Podczas gdy dostawy bydła i wołowiny były ograniczone z powodu trwającego ożywienia australijskiego inwentarza żywego, eksport wołowiny do Chin spadł o 42 procent rok do roku. Na spadek handlu duży wpływ miało zawieszenie pracy zakładów gastronomicznych.

Czytaj też: Opłacalność produkcji wołowiny – innowacyjna metoda

Wołowina – sytuacja u największych dostawców do Chin

W celu ograniczenia rosnących krajowych cenWolowina 025 wołowiny w połowie maja argentyński rząd peronistów ogłosił 30-dniowy zakaz eksportu wołowiny na wszystkie rynki z wyjątkiem rynków regulowanych kontyngentami taryfowymi (kontyngentami taryfowymi), takich jak USA i UE. Następnie rząd argentyński ogłosił środki mające na celu ograniczenie eksportu wołowiny do 50 procent wolumenu z 2020 roku oraz zakaz eksportu niektórych rodzajów polędwicy do końca sierpnia. Takie środki mogłyby znacznie ograniczyć ilości w jakich argentyńska wołowina trafiłaby do Chin, największego rynku eksportowego. Co więcej, powrót do rządowej polityki interwencjonizmu będzie nadal zaciemniał długoterminowe perspektywy eksportu argentyńskiej wołowiny na rynek ChRL.

Umowa między USA a Chinami w fazie I na początku 2020 roku zapewniła niezrównany dostęp techniczny dla eksportu amerykańskiej wołowiny do Chin. Porozumienie nie tylko zniosło cła ustanowione podczas wojny handlowej między krajami, ale także zezwolono Stanom Zjednoczonym na eksport wołowiny poddanej obróbce HGP do Chin (aczkolwiek w granicach maksymalnych pozostałości i z zakazanymi beta-agonistami) oraz wołowina z bydła w wieku powyżej 30 lat miesięcy. Ponadto Stany Zjednoczone otrzymały możliwość przyjęcia systematycznego podejścia do zatwierdzania przedsiębiorstw eksportujących w Chinach (w przeciwieństwie do reszty świata, która prosi o indywidualne zatwierdzenie). Chociaż początkowy handel był powolny, dostawy amerykańskiej wołowiny do Chin wzrosły w ostatnich miesiącach.

Co te zmiany mogą oznaczać dla chińskiego rynku importu wołowiny?

Po pierwsze, w przypadku Argentyny i Australii nie jest jasne, jak długo iw jakiej formie może utrzymywać się ograniczony dostęp. Po drugie, chociaż umowa fazy I była układem politycznym, a stosunki polityczne między Chinami a Stanami Zjednoczonymi nie uległy poprawie pod rządami administracji Bidena, niewiele wskazuje na to, że którakolwiek ze stron ma zamiar wycofać się z traktatu. Korzystny dostęp jaki ma amerykańska wołowina do Chin wygląda wystarczająco bezpiecznie przynajmniej do końca 2021 roku.

meatinfo.ru/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023