Talk icon

Informacje

22-05-2022

Autor: Karol Pepliński

Wiceminister Ireneusz Zyska o przyszłości polskiej energetyki

Zyska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska wziął udział w konferencji na temat perspektyw rozwoju energetyki w Polsce.

Konferencja „Energetyka i prawo energetyczne. Stan obecny i perspektywy rozwoju w 100-lecie ustawy elektrycznej z 21 marca 1922 r." odbyła się 19 maja 2022 r. Wiceminister w swojej wypowiedzi zabrał głos na temat rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, która stanowi szansę na wzrost poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski, budowy elektrowni jądrowych oraz roli prosumentów.

Zyska o energetyce wiatrowej

,,Morska energetyka wiatrowa stanowi jeden z kluczowych kierunków transformacji polskiego sektora energetycznego, dlatego ma ogromne znaczenie gospodarcze dla naszego państwa. Już dziś polskie firmy uczestniczą w łańcuchu dostaw w tej dziedzinie na całym świecie. Ponad 100 rodzimych podmiotów dysponuje know-how potrzebnym w procesie wytwarzania elementów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na potrzeby budowy morskich farm wiatrowych. Jak wskazują opracowania organizacji branżowych, polski przemysł ma znaczący potencjał rozwoju w kierunku zapewnienia dostaw i usług związanych z budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych. W Polsce największymi beneficjentami rozwoju offshore będą m.in. stocznie, przemysł stalowy i metalowy; rozkwitną też firmy usługowe, szkoleniowe i serwisowo-instalacyjne” – powiedział Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

,,Polska będzie rozwijać energetykę wiatrową na lądzie i morzu oraz fotowoltaikę, ale to elektrownie jądrowe będą pełnić rolę stabilizatora systemu. To one zapewnią zdecydowane obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery z sektora elektroenergetycznego oraz niskie środowiskowe koszty zewnętrzne. Ponadto projekty jądrowe są ogromnym katalizatorem rozwoju gospodarczego i społecznego, skutecznie promują krajowy i lokalny wzrost gospodarczy. Elektrownie jądrowe tworzą długoterminowe dobrze płatne miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji, np. dla inżynierów, którzy są dumni z wkładu, jaki wnoszą do społeczeństwa” – dodał wiceminister Zyska.

Zyska

Czytaj też: Elektrownie wiatrowe ze zmianami w przepisach. Minister Buda wyjaśnia

MKiŚ/fot.MKiŚ

swiatrolnika.info 2023