Talk icon

Informacje

07-07-2022

Autor: Magdalena Podgórska

Usuwanie chwastów i mchu z kostki – skuteczne sposoby

Usuwanie chwastów i mchu z kostki – skuteczne sposoby

Walka z chwastami na terenach publicznych jest dużym wyzwaniem dla samorządów i firm świadczących usługi komunalne. Metod usuwania niepożądanej roślinności jest wiele. Sprawdź, jak pozbyć się mchu oraz chwastów z kostki i chodników.

Problem chwastów w przestrzeni publicznej 

Utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych obejmuje wiele zadań pielęgnacyjnych oraz porządkowych. Jednym z nich jest usuwanie chwastów i mchu, które pojawiają się w szczelinach między płytami chodnikowymi oraz kostką brukową, a także na ich powierzchni. Wpływa to na estetykę przestrzeni publicznej, powodując, że otoczenie wygląda na zaniedbane. Przyspiesza także niszczenie nawierzchni. Warto też zauważyć, że po deszczu powierzchnie stają się niebezpiecznie śliskie. Dlatego konieczne jest usuwanie niechcianej roślinności.

Metody zwalczania chwastów

Likwidacja chwastów i mchu na kostce brukowej czy chodnikach wymaga zastosowania odpowiedniej metody, która nie uszkodzi powierzchni ani roślinności wokół. Najczęściej stosowane są sposoby termiczne, mechaniczne i chemiczne. Różnią się one między sobą pod wieloma względami, m.in. skuteczności czy wpływu na środowisko naturalne.

Usuwanie chwastów metodą mechaniczną – szczotka do trawy

W miejscach użyteczności publicznej i komercyjnych w walce z chwastami najczęściej stosowana jest metoda mechaniczna. Bezpośrednie wyrywanie uciążliwych roślin pomaga osiągnąć uporządkowany, estetyczny wygląd obszarów miejskich. Ponadto ten sposób ma niski wpływ na środowisko.

Firmy świadczące usługi komunalne bardzo rzadko usuwają chwasty manualnie. To zbyt czaso- i pracochłonne zajęcie, aby robili to pracownicy. Najczęściej wykorzystuje się nośnik narzędzi lub zamiatarkę miejską wyposażoną w szczotki do usuwania trawy o wyjątkowo twardej i wytrzymałej szczecinie. W efekcie chwasty zostają wyrwane z korzeniami. Odchwaszczanie mechaniczne jest skuteczne niezależnie od podłoża. Ponadto podczas używania zamiatarki z systemem odsysania resztki roślin są natychmiast usuwane.

Trzeba także wiedzieć, że regularne zamiatanie chodników, alejek, kostki brukowej i innych powierzchni twardych zapobiega rozwojowi chwastów oraz mchu. Podczas tej czynności usuwane są kurz, brud i piasek, które wraz z wodą deszczową stanowią podłoże dla chwastów. Co ważne, zamiatanie to także sposób na pozbycie się nasion niepożądanych roślin, zanim wykiełkują.

Zwalczanie chwastów metodą chemiczną – opryski preparatami chwastobójczymi

Jedną ze skutecznych metod usuwania chwastów z kostki i chodników jest opryskiwanie preparatami chwastobójczymi. Herbicydy aplikuje się na liście za pomocą urządzenia rozpylającego. W efekcie poprzez wpływ na procesy życiowe zniszczeniu ulega struktura komórkowa roślin aż do korzenia, co powoduje zahamowanie ich rozwoju.

W przypadku stosowania preparatów chemicznych efekt chwastobójczy następuje w przeciągu kilku lub nawet kilkunastu dni. W tym czasie, aby zabieg przyniósł oczekiwany skutek, spryskaną powierzchnię trzeba chronić przed ewentualnym deszczem. To w przypadku przestrzeni publicznej jest niemal niemożliwe do wykonania. Opady mogą zatem wpłynąć na skuteczność działania herbicydów. Co więcej, gdy rośliny uschną, należy je usunąć, najlepiej przy pomocy zamiatarki komunalnej. Ręczne zamiatanie jest ryzykowne – środek nadal może podrażniać dłonie.

Trzeba jednak mieć świadomość, że zabiegi herbicydowe mają bardzo wysoki wpływ na środowisko i są szkodliwe dla zdrowia człowieka. Mogą także stanowić zagrożenie dla rosnących w pobliżu innych roślin. Ponadto rozwiązanie to w miejscach publicznych na ogół jest zakazane lub może być stosowane tylko w ograniczonym zakresie – na terenach utwardzonych i zagęszczonych może być wykonane tylko za specjalnym zezwoleniem. Środki chemiczne są najczęściej stosowane w ostateczności, gdy inne metody zawodzą.

kobieta usuwająca chwasty gorącą wodą

Usuwanie chwastów za pomocą gorącej wody. Ekologiczna metoda termiczna

Najskuteczniejszym i jednocześnie przyjaznym dla środowiska i zdrowia człowieka sposobem usuwania chwastów jest metoda termiczna, która jest przy tym bezpieczna dla powierzchni. Opiera się na podstawowej zasadzie biochemicznej: większość białek ulega denaturacji już w temperaturze około 42°C. Oznacza to, że białka zmieniają się, rozpadają i nie mogą już spełniać swoich funkcji. W efekcie chwasty i mech zamierają.

Czytaj więcej na temat ekologicznego sposobu na usuwanie chwastów >>

https://www.kaercher.com/pl/professional/know-how-dla-profesjonalistow/jak-i-czym-ekologicznie-usunac-chwasty-na-terenach-zieleni-i-obszarach-nieuprawnych.html

Metoda termiczna polega na stosowaniu wysokich temperatur. Ciepło może być generowane na wiele sposobów:

- bezpośrednio jako płomień,
- pośrednio poprzez promieniowanie cieplne, jak ma to miejsce w przypadku
- gorącej wody, powietrza lub pary wodnej.

Warto zauważyć, że zwalczanie chwastów gorącą wodą o temperaturze do 99°C to jedyna metoda niechemiczna, która dociera również do korzeni. Zwiększa to skuteczność usuwania niechcianej roślinności. Już po 2–3 dniach następuje znacznie zmniejszenie liczebności chwastów. Nawet jeśli korzenie nie są od razu całkowicie niszczone, roślina po każdym zastosowaniu gorącej wody ulega większemu osłabieniu.

Przy regularnym stosowaniu gorącej wody odrastanie chwastów jest utrudnione, a wymagana częstotliwość procesów termicznych znacznie się zmniejsza już w drugim roku. Zasadniczo w ciągu roku wystarczą 3–4 zabiegi. Natomiast jeśli chwasty nie są zbyt duże (wczesne stadia rozwoju), można zastosować gorące powietrze o temperaturze do 450°C lub płomień, który wysusza chwasty i zaburza strukturę nasion. Powoduje to ograniczenie rozprzestrzeniania się niechcianych roślin.

Urządzenia wykorzystywane w metodzie termicznej to:

- urządzenia na gorącą wodę,
- urządzenia na gorącą pianę,
- urządzenia na gorącą parę wodną,
- urządzenia na gorące powietrze,
- urządzenia na płomień.

Przy usuwaniu chwastów za pomocą gorącej wody decydujące znaczenie ma temperatura – im wyższa, tym skuteczniej można zniszczyć uciążliwe rośliny. Dobrym wyborem są urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody marki Kärcher, które dostarczają wodę o stałej, wysokiej temperaturze do 98 °C. Wraz z profesjonalnymi myjkami stosuje się dysze WR 10, WR 20, WR 50 i WR 100, które różnią się szerokością roboczą i wydajnością powierzchniową.

Mężczyzna usuwa chwasty pomiędzy płytami chodnikowymi na placu przy użyciu urządzenia Karcher WRS 200

Innym urządzeniem wykorzystywanym przy metodzie termicznej są nośniki narzędzi wyposażone w odpowiedni osprzęt. W ofercie Kärcher dostępne jest akcesorium WRS 200, które nie wymaga zewnętrznych źródeł prądu lub wody. Może być zatem stosowane na odległych obszarach. System wytwarza gorącą wodę o temperaturze 98°C, którą aplikuje się za pomocą belki czołowej z poziomu maszyny lub pośrednio z wykorzystaniem lancy ręcznej.

Rozwiązania Kärcher pozwalają w ekologiczny i jednocześnie skuteczny sposób pozbyć się chwastów przy niskim nakładzie pracy.

Przeczytaj również jak dbać o tereny zielone i duże przestrzenie zewnętrzne >> https://www.kaercher.com/pl/professional/know-how-dla-profesjonalistow/utrzymanie-terenow-zielonych-jak-i-czym-dbac-o-przestrzen-zewnetrzna.html

swiatrolnika.info 2023