Talk icon

Informacje

29-12-2021

Autor: Polska Agencja Prasowa

Ustawa o ARiMR będzie znowelizowana. Przed nami poważne zmiany

Ustawa o ARiMR

Ustawa o ARiMR była tematem wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów. Projektowane przepisy umożliwią utworzenie spółki, która obsłuży ARiMR w zakresie IT.

Projekt wprowadza przepisy usprawniające funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR). Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy czy skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych w Agencji.

Nowa spółka do obsługi ARiMR

Znowelizowana ustawa o ARiMR utworzenie wyspecjalizowanego podmiotu, który będzie obsługiwał Agencję w zakresie IT. Będzie się on zajmował nie tylko rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez ARiMR, ale także stopniowo sam wytwarzał niezbędne oprogramowanie na potrzeby Agencji oraz przejmował rozwój i utrzymanie systemów zbudowanych przez dostawców zewnętrznych.

Uregulowany zostanie tryb umarzania wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR),Ustawa o ARiMR 02 tj. umorzenia wierzytelności z FRiOR na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego. Aby skorzystać z tego rozwiązania, osoba ta musi mieć ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie posiadać innej nieruchomości niż ta, w której zamieszkuje.

Ustawa o ARiMR ze zmianami

Wprowadzona zostanie także możliwość umorzenia wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest zobowiązanie dotyczące odsetek. Jednocześnie wskazano, że proponowane wsparcie, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność rolniczą, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może zostać udzielone tylko raz.

Wprowadzone zostaną przepisy umożliwiające umarzanie należności z programu przedakcesyjnego SAPARD. W projekcie ponadto przewiduje się rozszerzenie katalogu stanowisk w strukturze Agencji, które obsadzane są w drodze powołania o stanowisko doradcy Prezesa Agencji. Znowelizowana ustawa o ARiMR wejdzie w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać w innym terminie.

Czytaj również: ARiMR: 29 i 31 grudnia kończą się dwa nabory z PROW

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023