Talk icon

Informacje

10-11-2022

Autor: Polska Agencja Prasowa

Ustawa antylichwiarska została podpisana przez Prezydenta

Ustawa antylichwiarska

Ustawa antylichwiarska została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Zakłada ona określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych pożyczek. 

Dodatkowo obniża te koszta dla kredytów konsumenckich, ma zapobiegać "rolowaniu kredytów" oraz daje nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi. Komisja będzie miała możliwość nakładania kar na członka zarządu do 150 tys. zł, a na instytucję pożyczkową do 15 mln zł, bądź wykreślenie jej z rejestru.

Ustawa antylichwiarska z podpisem Prezydenta

Nowelizacja ustaw w celu przeciwdziałania lichwie została przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Według autorów przepisów ustawa antylichwiarska ma służyć ograniczeniu nadużyć w przypadkach udzielania kredytów przez firmy pożyczkowe. Zmiany m.in. uzależniają udzielenie pożyczki konsumenckiej od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz wprowadzają konsekwencje za udzielenie takiego kredytu w przypadku oceny negatywnej.

Główne regulacje zawarte w przyjętych przepisach przewidują określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych pożyczek, obniżenie tych kosztów dla kredytów konsumenckich, zapobieganie "rolowaniu kredytów" oraz nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi.

Ustawa antylichwiarska

KNF będzie mogło nakładać kary do 15 mln zł

Ustawa antylichwiarska zakłada również wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji do instytucji upoważnionych do gromadzenia informacji stanowiących tajemnicę bankową, obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzenie możliwości dzielenia takich pożyczek tylko dla firm, które są w formie spółki akcyjnej o minimalnym kapitale 1 mln zł.

Wprowadzono także nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi z możliwościami nakładania kar na członka zarządu do 150 tys. zł, a na instytucję pożyczkową do 15 mln zł, bądź wykreślenie jej z rejestru. Ma to przeciwdziałać próbom nadmiernego, nieuzasadnionego wzbogacania kosztem konsumentów.

Oglądaj także: Jarosław Sachajko: Ustawa antylichwiarska powinna objąć także rolników

PAP/fot.Twitter/Pixabay

swiatrolnika.info 2022