Talk icon

Informacje

04-03-2022

Autor: Michał Rybka

Szef PGNiG uspokaja odbiorców taryfowych odnośnie ceny gazu

ceny gazu

Pomimo wojny i zawirowań z dostawami surowców szef PGNiG Paweł Majewski zapewnił, że ceny gazu dla gospodarstw domowych pozostaną bez zmian.

“Dzięki wprowadzonej zmianie legislacyjnej, taryfą zostało objęte szersze grono odbiorców, nie tylko gospodarstwa domowe; spowodowało to, że w tym roku cena dla nich już nie wzrośnie; ta cena została zamrożona na poziomie z początku roku” – zagwarantował szef PGNiG Paweł Majewski.

Odbiorcy taryfowi nie powinni mieć powodów do zmartwień

"Dzięki odpowiedzialnej decyzji rządu i wprowadzonej zmianie legislacyjnej, przede wszystkim taryfą zostało objęte szersze grono odbiorców, nie tylko gospodarstwa domowe, ale już wszystkie bez wyjątku spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, szpitale, domy opieki, domy dziecka, podmioty użyteczności publicznej. Objęcie ich taryfą spowodowało m.in. także to, że w tym roku cena dla nich już nie wzrośnie. Ta cena została zamrożona na poziomie z początku roku" – powiedział Majewski w programie In Business.

Jak dodał, oczywiście "to jest poziom kilkukrotnie niższy niż poziom cen gazu na rynkach". "Państwo rekompensuje dostawcom gazu różnice pomiędzy ceną zakupu gazu, a tą ceną którą płacą odbiorcy taryfowani" – wyjaśnił.

Prezydent Andrzej Duda podpisał pod koniec stycznia br. ustawę o ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa ta zakłada, że z zatwierdzanych przez prezesa URE taryf na gaz - obok gospodarstw domowych, mogli korzystać inni odbiorcy. Są to podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną, a także ochotnicze straże pożarne i spółdzielnie socjalne w zakresie ich podstawowej działalności. Z ochrony taryfowej będą mogły skorzystać także inne niż uczelnie instytucje, które tworzą system szkolnictwa wyższego i nauki, i realizują zadania polegające na działalności dydaktycznej i naukowo - badawczej.

ceny gazu

Stała taryfa za ceny gazu obejmie wiele podmiotów

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie zostały automatycznie objęte taryfami. Zarządcy mają składać oświadczenia, w których deklarują, jaką część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Część ta będzie wyłączona z taryfowania.

Ustawa wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu.

Czytaj także: Ceny ropy i gazu to prawdziwy szok cenowy. Gaz zanotował wzrost o 11%

źródła: PAP/ fot. pexels.com

swiatrolnika.info 2023