Talk icon

Informacje

22-02-2020

Autor: Świat Rolnika

Systemy opasu bydła mięsnego

bydło mięsne

W teorii istnieją 3 systemy opasu bydła mięsnego, a ich dobór zależy od bazy paszowej własnego gospodarstwa, areału upraw i dostępności pastwisk:

  • intensywny (alkierzowy)
  • półintensywny ( z jednym sezonem pastwiskowym)   
  • ekstensywny ( z dwoma sezonami pastwiskowymi)

System opasu            

Intensywny

Półintensywny

Ekstensywny

Żywienie – podstawowe pasze              

kiszonka z kukurydzy, pasza treściwa      

pastwisko – wiosna, lato;  sianokiszonka, pasza treściwa - jesień, zima

pastwisko - wiosna, lato; kiszonki, pasza treściwa – jesień, zima

System utrzymania

alkierzowy – tylko w budynku 

z jednym sezonem pastwiskowym

z dwoma sezonami pastwiskowymi


Systemy opasania młodego bydła rzeźnego na przykładzie rasy Charolaise (Micol i Beranger, 1984)

 

wypas2102

Opas intensywny

Nowoczesne systemy opasania bydła bazują na młodych – rosnących zwierzętach, charakteryzujących się wysokim tempem wzrostu i intensywnym odkładaniem białka w dziennym przyroście masy ciała.

Najszybszy wzrost masy ciała następuje przed osiągnięciem dojrzałości płciowej. W opasie intensywnym zwierzęta są utrzymywane alkierzowo. Do intensywnego opasania nadają się buhajki ras mięsnych, mleczno-mięsnych lub mieszańce z rasami mięsnymi, których dzienne przyrosty masy ciała powinny wynosić powyżej 1000 g/dzień, przy zużyciu około 1 - 1,2 kg paszy treściwej/100 kg mc. Stosuje się go w opasaniu buhajków od masy ciała 200-250 kg do 400-450 kg, uzyskanej w wieku 10-12 miesięcy życia lub w opasaniu buhajków do masy ciała 500 - 600 kg, uzyskanej w wieku 14 - 18 miesięcy życia.

Żywienie w opasie intensywnym polega na  skarmianiu dobrze zbilansowanej dawki opartej na wysokiej jakości  kiszonki z kukurydzy, traw i innych roślin oraz paszy treściwej. Kiszonka z kukurydzy doskonale spełnia wymagania zwierząt w zakresie energii. Przy zawartości s.m 30-35% w kiszonce z kukurydzy jesteśmy w stanie uzyskać przyrosty ponad 1000g/dzień z energii pobranej z tą paszą. Kiszonka ta charakteryzuje się niską zawartością białka i składników mineralnych (szczególnie Ca, P, K, S) oraz witamin. Niezbędne jest w związku z tym, przy żywieniu kiszonką z kukurydzy, zapewnienie paszy treściwej bogatszej w białko, szczególnie na początku opasu, oraz mieszanek witaminowo-mineralnych.

Przy odchowie przeznaczonych do opasu cieląt ras mlecznych, bądź krzyżówek ras mlecznych z mięsnymi, podajemy do 90 dnia życia preparat mleko zastępczy, w ilości około 5-6 l/sztukę dziennie, a od 3 tygodnia wprowadzamy niewielkie ilości kiszonki z kukurydzy i mieszankę treściwą (średnio po 1 kg/dzień). W następnym okresie odchowu zwierzęta otrzymują do woli kiszonkę z kukurydzy lub inną i dodatek od 2,5 do 3,0 kg paszy treściwej. Opasy ras mlecznych (np. HF) opasa się do niższej masy ciała (550-600 kg) niż zwierzęta ras mięsnych lub krzyżówek z rasami mlecznymi, aby zapobiec ich nadmiernemu otłuszczeniu, do czego mają skłonność w późniejszym okresie opasania.
Żywienie modelem intensywnym prowadzi do otrzymania tusz (zwłaszcza cieląt i buhajków) z  bardzo dobrym umięśnieniem i niskim stopniem otłuszczenia. W ten sam sposób dla  zwiększenia  masy ciała przed ubojem powinny być opasane również wybrakowane krowy mleczne i mamki.

 

Przykładowa dawki pokarmowe z uwzględnieniem masy ciała opasanych zwierząt              

Pasze

Masa ciała (kg)

250   

300    

350   

400   

450   

500    

Kiszonka z kukurydzy (34%s.m) (kg)

10

12

15

16

17

19

Słoma

0,5-1   

0,5-1   

0,5-1  

0,5-1  

0,5-1  

0,5-1   

Mieszanka treściwa (kg)

2,5

3

3,2

3,8

4,3

4,5

Koncentrat białkowy (kg)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Oczekiwany przyrost dzienny (g)

1350 

1400 

1400   

1400 

1250   

1250    

Opas półintensywny

Model żywienia z wykorzystaniem jednego sezonu pastwiskowego. Po zejściu z pastwiska zwierzęta utrzymuje się alkierzowo i żywi się kiszonką z traw (6–8 kg/100 kg masy ciała i paszą treściwą zbożową (0,6 kg/100 kg masy ciała). Do uboju przeznacza się zwierzęta w wieku około 18 miesięcy życia, przy masie ciała około 520 kg – w przypadku wolców, ok. 400–450 kg – w przypadku jałówek i ok. 600 kg – w przypadku buhajków. W celu poprawienia klasy rzeźnej opasanych zwierząt zwiększa się w ostatnich 2–3 miesiącach przed ubojem intensywność żywienia, zwłaszcza przy dotuczaniu buhajków, poprzez stosowanie dawek pokarmowych z maksymalną dopuszczalną (tj. 40% SM dawki) ilością pasz treściwych zbożowych. W opasaniu jałówek i wolców dotuczanie stosuje się rzadziej z uwagi na możliwość nadmiernego otłuszczenia tusz przy uboju.

Opas ekstensywny

System przeznaczony najczęściej dla opasania w rejonach o dużym udziale trwałych użytków zielonych, wykorzystujący 1-2 sezony pastwiskowe, a zimą kiszonki z traw i siano wraz z dodatkiem paszy  treściwej ok 0,5 kg/100 kg masy ciała zwierzęcia. W wieku około 18 miesięcy buhajki mogą ważyć ok 520 kg, jałówki 450 kg, a w wieku 24-30 miesięcy 600-650 kg. W opasie ekstensywnym w oparciu o pastwisko zwierzęta powinny uzyskiwać przyrosty 800-1000 g dziennie, a zimą przy żywieniu kiszonkami 500-600 g. Pod koniec opasania, im bliżej uboju, zaleca się zwiększenie udziału pasz treściwych w dawkach. Przy wykorzystywaniu odpasu pastwiskowego należy pamiętać o szybkiej zmienności składników pokarmowych w runi, nawet z dnia na dzień. Ze względu na wysoką wartość pokarmową runi pastwiskowej, największe przyrosty zwierząt powinniśmy uzyskać w maju i czerwcu.

swiatrolnika.info/Fot. Pixabay

swiatrolnika.info 2023