Talk icon

Informacje

04-07-2022

Autor: Emilia Gromczak

Środki ochrony roślin skontrolowane. Wykryto 25 nieprawidłowości

Środki ochrony roślin

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 2021 r. skontrolowała środki ochrony roślin pod względem jakości. 

W ubiegłym roku PIORiN wzięła pod lupę jakość środków ochrony roślin. Kontrolą objęto 311 próbek,  w tym 268 próbek podstawowych oraz 43 próbki interwencyjne. W kontroli interwencyjnej wykryto 25 nieprawidłowości, które dotyczyły nielegalnych środków w sprzedaży obnośnej na targowiskach.

Środki ochrony roślin pod lupą PIORiN

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 2021 r. skontrolowała środki  ochrony roślin pod względem jakości. Pod lupą znalazło się 311 próbek, w tym 268 próbek podstawowych oraz 43 próbki interwencyjne. W kontroli podstawowej wszystkie próbki były zgodne, w kontroli interwencyjnej w 25 stwierdzono nieprawidłowości. Dotyczyły one głównie nielegalnych środków ochrony roślin oferowanych w sprzedaży obnośnej  na targowiskach. 

Kontrola interwencyjna obejmuje pobór próbek ze środków ochrony roślin, w stosunku do których zaistniało podejrzenie co do nieoryginalności lub niewłaściwej jakości. Warto wiedzieć, że pobór próbek środków ochrony roślin odbywa się w ramach współdziałania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z organami ścigania oraz Krajową Administracją Skarbową.

środki ochrony roślin PIORiN

Cel badań laboratoryjnych

Nadrzędnym celem badań laboratoryjnych środków ochrony roślin jest minimalizacja ryzyka związanego ze stosowaniem preparatów o obniżonej bądź złej jakości. Środki ochrony roślin o niewłaściwej jakości, są wycofywane z obrotu.

Podczas badań określane są parametry jakościowe środków ochrony roślin tj. zawartość substancji czynnych, zawartość istotnych zanieczyszczeń, właściwości fizyko- chemiczne oraz w wymaganych przypadkach, inne parametry jakościowe. Sprawdzana jest również zgodność uzyskanych wyników oznaczeń z wymaganiami określonym w procesie rejestracji środków ochrony roślin. 

Obejrzyj również: Wiktor Szmulewicz: Ograniczenie środków ochrony roślin to groźny pomysł

piorin.gov.pl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2022