O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

27-02-2020

Autor: Świat Rolnika

Ptasia grypa – jak przestrzegać zasad bioasekuracji?

ptasia grypa

Ptasia grypa ponownie zaatakowała. Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wystąpieniu 25 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w Polsce w bieżącym roku kalendarzowym.

Ptasia grypa zaatakowała kaczki

Tym razem wirus ptasiej grypy uderzył w województwie łódzkim, w miejscowości Konopnica w gminie Wartkowice w powiecie poddębickim. W gospodarstwie utrzymywano niemal pięć tysięcy sztuk kaczek. Służby weterynaryjne zadziałały zgodnie z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania ptasiej grypy.

Ptasia grypa, a bioasekuracja – Główny Lekarz Weterynarii przypomina

Główny Lekarz Weterynarii podkreśla, że w przypadku walki z wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków konieczne jest zachowanie zasad bioasekuracji oraz wszelkich ponadnormatywnych zasad ostrożności wynikających ze zdrowego rozsądku. Zwiększenie dbałości o respektowanie przepisów z tego zakresu znacznie ogranicza możliwość wystąpienia wirusa ptasiej grypy.

Czytaj także: Polski drób najlepszy! Rekord eksportu znów pobity

Ptasia grypa i bioasekuracja w chowie przyzagrodowym

Główny Inspektorat Weterynarii stworzył szereg obostrzeń, którym poddać powinni się hodowcy drobiu. Ich wdrożenie minimalizuje szanse na wystąpienie wirusa bioasekuracja drobiuptasiej grypy. W przypadku chowu przyzagrodowego drobiu rolnicy powinni karmić ptaki w zamkniętych pomieszczeniach, do których dostępu pozbawione jest ptactwo dzikie. Kaczki i gęsi powinny zostać oddzielone od innych gatunków drobiu, a ptaki przebywać powinny w dokładnie ogrodzonej przestrzeni, która odizoluje je od ptactwa dzikiego. Dzikie ptaki nie powinny mieć także dostępu do paszy, która składowana powinna być pod szczelnym przykryciem i na zamkniętej przestrzeni – dotyczy to także zielonki. Bardzo ważnym elementem, dzięki któremu ptasia grypa najpewniej nie przedostanie się do gospodarstwa jest wykorzystywanie do czyszczenia kurników wody pochodzącej wyłącznie ze sprawdzonych źródeł. Praktyka pokazuje, że wysoce niewskazane jest używanie do tego celu wody pochodzącej z rzek, jezior czy innych otwartych źródeł. Po każdym kontakcie z drobiem rolnik jest zobowiązany do dokładnego umycia rąk, zmiany obuwia oraz stosowania odzieży ochronnej podczas przebywania ze zwierzętami. Ważnym elementem jest także zgłoszenie powiatowym lekarzom weterynarii zwiększenia liczby padnięć drobiu oraz zmian ich nieśności.

Bioasekuracja w gospodarstwach wysokotowarowych – jak walczyć z ptasią grypą

Wszystkie przepisy dotyczące zasad bioasekuracji w przypadku chowu przyzagrodowego obowiązują także w przypadku większych gospodarstw. Ptasia grypa przenika jednak także do nich. Ze względu na zwiększone ryzyko ekonomiczne Główny Lekarz Weterynarii zakazuje tu dodatkowo stosowania zielonki, szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, która pochodzi z obszarów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, czyli zielonki pochodzącej z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję dzikiego ptactwa. Ważne jest także ograniczenie przemieszczania się po terenie gospodarstwa osób trzecich. Dodatkowo przed każdym wejściem do budynku rozmieszczone powinny zostać maty dezynfekcyjne. Restrykcjom podlega także ruch pojazdów. Zakazane jest ich wprowadzanie na teren gospodarstwa poza przypadkami absolutnie koniecznymi, takimi jak dostawy paszy czy odbiory drobiu i ich transport do rzeźni. Także sam wjazd do gospodarstwa powinien zostać zabezpieczony matami dezynfekcyjnymi. Zachowanie tych zasad poprawi zwiększy bezpieczeństwo gospodarstwa względem wystąpienia ptasiej grypy.

wetgiw/jac/fot. pixabay/wetgiw

swiatrolnika.info 2023