O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

13-08-2022

Autor: Jagoda Mrowiec

Przychody Bonduelle wzrosły o 1,8% w porównaniu z ubiegłym rokiem

Bonduelle

Przychody Grupy Bonduelle w latach obrotowych 2021 – 2022 wynoszą 2 891,7 mln euro. To o 1,8% więcej niż w poprzednim roku finansowym.

Przychody spółki w latach obrotowych 2021 – 2022 wynoszą 2 891,7 mln euro (z wyłączeniem wpływu MSSF 5) w porównaniu z 2 778,6 mln euro w zeszłym roku obrotowym. Oznacza to wzrost o 1,8% na podobnej podstawie, wliczając konserwy i mrożonki z Ameryki Północnej działalności sprzedanej 30 czerwca 2022 r.

Grupa utrzymuje swoją silną pozycję na rynku

W kontekście kryzysu sanitarnego, trudnego klimatu, napięć geopolitycznych i ich konsekwencji, Grupa Bonduelle po raz kolejny wykazała się prężnością swojej działalności.

Przychody spółki wynoszące 2 891,7 mln euro (z wyłączeniem wpływu MSSF 5), w tym długoterminowa działalność biznesowa w Ameryce Północnej, wzrosły o 1,8% w ujęciu podobnym i 4,1% w odniesieniu do raportowanych danych (z wyłączeniem wpływu MSSF 5) w okresie obrotowym 2021–2022 (1 lipca 2021 – 30 czerwca 2022).

Wahania kursów walut pozytywnie wpłynęły na wzrost grupy w tym roku o 2,3%, zwłaszcza przy znacznej aprecjacji dolara amerykańskiego i kanadyjskiego. W czwartym kwartale odnotowano silny wzrost o 4,5% w ujęciu podobnym i 9,1% w raportowanych danych (z wyłączeniem wpływu MSSF 5), napędzany dynamiką branży gastronomicznej w Europie i Ameryce Północnej, która była zbliżone do poziomów sprzed COVID, w połączeniu z korzystnymi porównaniami ze względu na brak produktów w poprzednim roku obrotowym.

Bonduelle

Bonduelle w Europie

Przychody dla Strefy Europy, stanowiące 46,9% działalności w latach 2021–2022 (z wyłączeniem wpływu MSSF 5) wykazały wysoką stopę wzrostu 6,7% w raportowanych danych i 6,9% w ujęciu like za like, wzrost odnotowany we wszystkich technologiach. Sprzedaż markowa wzrosła o około 4% w sektorze detalicznym, co w szczególności w przypadku Cassegraina spowodowało wzrost udziału w rynku zarówno pod względem ilości, jak i wartości, zgodnie ze strategią grupy. Branża gastronomiczna, głównie mrożona i świeża, wzrosła o ponad 30%, przekraczając tempo ożywienia rynku, co spowodowało powrót do poziomu aktywności zbliżonego do okresu sprzed Covid.

Z przychodami w wysokości 989 milionów C$ na rok finansowy 2021–2022, ta działalność biznesowa jest poświęcona przetwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu warzyw w puszkach i mrożonych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w sektorach supermarketów detalicznych i usług gastronomicznych, z markami prywatnymi, markami stron trzecich i markami własnymi, takimi jak Arctic Gardens i Del Monte. Operacja ta umożliwia grupie dalsze rozwijanie działalności, zwłaszcza w zakresie marek, zgodnie z jej priorytetami strategicznymi i ambicją zrównoważonego wzrostu o pozytywnym wpływie. Sprzedaż, dla której wpływy netto zostaną określone na podstawie sprawozdań finansowych na dzień transakcji, będących obecnie w przygotowaniu, zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Bonduelle za rok zakończony 30 czerwca 2022 r.

Czytaj również:Producenci lodów sukcesywnie zmniejszają zadłużenie

Freshplaza.com /fot.FB, Bonduelle

swiatrolnika.info 2023