O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

05-10-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

Projekt Pathways – innowacyjny program wspierający “Od pola do stołu”

Projekt Pathways

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych przystąpiła do projektu Pathways – finansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Horizon 2020. Projekt Pathways ma na celu opracowanie zrównoważonych systemów żywnościowych i wsparcie w ten sposób europejskiej strategii „Od pola do stołu”.

Projekt Pathways otrzymał 9 milionów euro na realizację swoich celów

Zgodnie z założeniami Zielonego Ładu Europa ma się stać pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Nie będzie to zadanie łatwe i na pewno będzie wymagało wysiłku ze strony rolników. Szacuje się, że w Unii Europejskiej za prawie 70 procent emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa odpowiada właśnie hodowla zwierząt. Wymaga to znacznego przekształcenia europejskiego systemu żywnościowego tak, aby stał się bardziej zrównoważony.

Projekt Pathways, który działania w zakresie badań i innowacji w ramach programu Horyzont 2020, otrzymał 9 milionów euro na urzeczywistnienie tego celu. Autorzy projektu chcą zmniejszyć wpływ hodowli zwierząt na środowisko jednocześnie odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie dostarczania przez rolników bezpiecznych, pożywnych i niedrogich produktów mięsnych i mlecznych. Projekt ma zidentyfikować i pogłębić zrównoważone praktyki w łańcuchach dostaw i produkcji europejskiego sektora hodowlanego.

Czytaj też: Zielony Ład to przede wszystkim nowe obostrzenia i wymagania!

Projekt Pathways – w jaki sposób ma osiągnąć założone cele?

Projekt Pathways, koordynowany przez Szwedzki UniwersytetProjekt Pathways 02 Nauk Rolniczych (SLU), będzie działał przez pięć lat (2021-2026) z 28 partnerami z 12 krajów, w tym uniwersytetami, instytutami badawczymi, organizacjami pozarządowymi, think tankami, MŚP oraz stowarzyszeniami branżowymi i międzynarodowymi. Innowacyjne centra praktyk i laboratoria projektu obejmą sektory mleczarstwa, wieprzowiny, wołowiny, drobiu oraz hodowli owiec i kóz. Pathways ma przyczynić się do zwiększenia globalnej konkurencyjności Europy w działaniach na rzecz klimatu poprzez wprowadzenie zasad zrównoważenia produkcji.

Projekt Pathways chce osiągnąć założenia dzięki następującym konkretnym celom:

  • dostarczeniu szczegółowo odwzorowanych kluczowych alternatywnych ścieżek przejścia (pod względem charakterystyki technicznej, gospodarczej, politycznej i społecznej).
  • lepiej zrozumieć warunki potrzebne do rozwoju systemów społeczno-technicznych w sposób zgodny z szybkimi przejściami w kierunku celów zrównoważonego rozwoju (warunki obejmują opis reżimów, nisz i krajobrazu związanego z tymi przejściami).
  • Zbadać, w jaki sposób można wykorzystać spostrzeżenia i działania kluczowych podmiotów (w szczególności analizując, w jaki sposób można przezwyciężyć ograniczenia obecnych polityk poprzez silniejszy nacisk na zaangażowanie różnych interesariuszy)
  • połączyć zintegrowane modelowanie oceny, badania przejściowe i badania w zakresie działań partycypacyjnych. W celu stworzenia zintegrowanego, interdyscyplinarnego łańcucha analiz, który pozwoli pogłębić zrozumienie przejścia w kierunku zrównoważonych, niskoemisyjnych systemów społecznych.
  • wykorzystać wyniki do informowania o „polityce przejściowej” w UE (m.in. w formie dobrze opracowanych scenariuszy opartych na bardziej realistycznych opisach polityk i ich skutków)

fbzpr.org.pl/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023