O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

21-02-2022

Autor: Karol Pepliński

Program Czyste Powietrze bardzo popularny na Śląsku

Czyste powietrze

Na 30 najaktywniejszych gmin w rządowym programie wsparcia inwestycji proekologicznych Czyste Powietrze w skali kraju, 25 było z woj. śląskiego.

Podobnie było w rankingu PAS i NFOŚiGW dotyczącym III kw. ub. roku. Jak poinformował w środę Polski Alarm Smogowy (PAS), śląskie gminy ponownie zdominowały czołówkę rankingu aktywności gmin w Czystym Powietrzu. Ranking ten, uwzględniający liczbę złożonych wniosków do programu w odniesieniu do tysiąca budynków jednorodzinnych, Polski Alarm Smogowy i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowują w ujęciu kwartalnym dla 2477 gmin w całej Polsce.

Program Czyste Powietrze popularny na Śląsku 

Liderem rankingu w programie Czyste Powietrze za IV kwartał br. została gmina Jejkowice z woj. śląskiego, której mieszkańcy złożyli najwięcej wniosków do programu w odniesieniu do liczby budynków jednorodzinnych znajdujących się na terenie tej gminy.

Kolejne były: Bałtów (Świętokrzystkie), Czerwionka-Leszczyny, Wodzisław Śląski, Gorzyce, Pszów, Rydułtowy, Boronów, Rybnik, Radzionków, Gierałtowice, Recz (Zachodniopomorskie), Radlin, Świekatowo (Kujawsko-Pomorskie), Kalety, Rudziniec, Kornowac, Goczałkowice-Zdrój, Nędza, Jastrzębie-Zdrój, Toszek, Radziechowy-Wieprz i Orzesze.

Ilościowo najwięcej wniosków na wymianę kotłów złożono w IV kw. br. w Rybniku – 806.

Cytowana w informacji PAS minister klimatu i środowiska Anna Moskwa pokreśliła, że jej resort, wsłuchując się w oczekiwania wnioskodawców i beneficjentów, we współpracy z organizacjami pozarządowymi na bieżąco modyfikuje i uatrakcyjnia program Czyste Powietrze.

„Wiemy jednak, że ze względu na jego skalę, dla osiągnięcia celów w nim określonych kluczowe jest zaangażowanie na poziomie małych ojczyzn – gmin i lokalnych wspólnot. To one są wiarygodnymi i najskuteczniejszymi ambasadorami dbania o czyste powietrze” – zaznaczyła Moskwa.

„Wierzę też, że współpraca nawiązana już ze zdecydowaną większością polskich samorządów przełoży się na nowe rekordy zgłoszeń w kolejnych rankingach kwartalnych” – dodała szefowa resortu klimatu i środowiska.

„To kolejny ranking zdominowany przez gminy z woj. śląskiego. Nie byłoby tego przyspieszenia bez antysmogowych przepisów, które zakończyły erę najstarszych kotłów. Z każdym wymienionym kopciuchem poprawia się jakość powietrza. Problem w tym, że w woj. śląskim kotłów na paliwa stałe jest do wymiany jeszcze ponad 300 tys.” – zastrzegł koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w woj. śląskim Emil Nagalewski.

„Najszybciej poprawę odczują mieszkańcy tych gmin, których samorządy są najbardziej zdeterminowane, by rozwiązać problem – nie tylko wspierają mieszkańców w pozyskiwaniu dotacji, ale też egzekwują przepisy uchwały antysmogowej” – dodał Nagalewski.

Program ma na celu wymianę urządzeń  grzewczych 

Lider PAS Andrzej Guła przypomniał, że w woj. śląskim od 1 stycznia br. uchwała antysmogowa zakazała użytkowania kopciuchów wyprodukowanych przed 1 września 2007 r. „Widać, że zapisy uchwały są dobrym motywatorem do likwidacji pozaklasowych kotłów. Mamy nadzieję, że podobną mobilizację zobaczymy w tym roku w woj. małopolskim i mazowieckim – w tych regionach użytkowanie kopciuchów stanie się nielegalne od 1 stycznia 2023 r.” – wskazał Guła.

Program Czyste Powietrze, którego wartość szacuje się na ponad 100 mld zł, ma na celu wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych oraz przeprowadzenie termomodernizacji w 3 mln budynków jednorodzinnych w kraju. Program m.in. wspiera wdrażanie uchwał antysmogowych, które zakazują użytkowania pozaklasowych urządzeń grzewczych.

Nabór wniosków w programie Czyste Powietrze został uruchomiony we wrześniu 2018 r.; do końca 2018 r. złożono w sumie 25 tys. 519 wniosków. W kolejnych latach było to odpowiednio 85 tys. 368 wniosków w 2019 r. i 83 tys. 801 wniosków w 2020 r. W ub. roku złożono ich 184 tys. 267, tj. 48,6 proc. wszystkich złożonych dotąd wniosków w programie.

Opublikowany ranking aktywności gmin w programie za IV kwartał 2021 r. będzie brany pod uwagę przy pierwszym rocznym podsumowaniu (zestawienie ma objąć okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.), wyłaniającym najaktywniejsze gminy w programie Czyste Powietrze, dla których NFOŚiGW przewidział bonusy finansowe o łącznej wartości 16 mln zł.

Ranking oparty jest o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Powstaje przy współpracy NFOŚiGW, PAS i Banku Światowego. Jego celem jest motywowanie gmin do większej aktywności w zakresie zachęcania mieszkańców do wymiany kopciuchów.

Czytaj też: Praktyczna wiedza o programie „Czyste Powietrze” dla wszystkich

PAP/fot.unsplash.com Charles Sims, Matt Seymour 

swiatrolnika.info 2023