O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

03-02-2022

Autor: Michał Rybka

Producenci trzody chlewnej uzyskają pomoc. Jest decyzja Komisji Europejskiej

Producenci trzody chlewnej

Producenci trzody chlewnej otrzymają wsparcie. Komisja Europejska zaakceptowała nasz plan pomocy – poinformował szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk.

“To dobra wiadomość dla polskich rolników – podkreślił podczas konferencji prasowej szef resortu rolnictwa i dodał, że wsłuchując się w głosy rolników MRiRW wprowadziło zmianę w rozporządzeniu i od tej pory wnioski będzie można już składać od 15 lutego do końca kwietnia br.

Kto może zostać beneficjentem pomocy?

Sekretarz stanu, Ryszard Bartosik, także wspomniał o pomocy skierowanej do producentów trzody chlewnej.producencitrzodychlewnej2 03.02

“Formularz wniosku będzie dostępny na stronie ARiMR i będzie go można składać w formie elektronicznej oraz osobiście w biurach powiatowych ARiMR” – zakomunikował wiceminister Bartosik.

Beneficjentami pomocy mogą być rolnicy, którzy utrzymują lochy i produkują prosięta, czyli:

– świnie urodzone w gospodarstwie rolnym od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.,

– oraz te świnie, których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r.

Równocześnie przypominamy, że ww. pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r.

Sposób, w jaki producenci trzody chlewnej mogą uzyskać pomoc

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego składany do biura powiatowego Agencji do 30 kwietnia 2022 r. Pomoc finansowa powinna być wypłacona do końca czerwca 2022 r.

Ministerstwo zapewnia, że budowa niezbędnego wniosku będzie niezwykle prosta. Wniosek ten będzie zawierał podstawowe informacje o producencie rolnym i jego gospodarstwie takie jak:

– imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;

– numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

– oświadczenie producenta świń ubiegającego się o pomoc:
a) oświadczenie o zgłoszeniu do 15 kwietnia 2022 r. oznakowania świń urodzonych od 15 listopada 2021 do 31 marca 2022 r.
b) oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Czytaj także: Kowalczyk: Większość rolników ma już gotowe plany bioasekuracji wz. z ASF

źródła:gov,pl/fot.gov.pl

swiatrolnika.info 2023